Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Lovgivning FMK

Som led i indførelse af det fælles medicinkort har det været nødvendigt at foretage ændringer i Sundhedslovens §157, st. 5, 7 og 10 samt §271 stk. 4 samt i Bekendtgørelsen om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger.

Læs om ændringer i forhold til sundhedsloven: Baggrund for Fælles Medicinkort – Sundhedsdatastyrelsen

Læs om Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136921.

I maj 2014 blev bekendtgørelsen for FMK vedtaget. I bekendtgørelsen er detaljeret beskrevet, hvilke faggrupper og personkredse der har adgang til FMK, samt hvilke rettigheder og pligter der er knyttet til de enkelte faggrupper.
Se bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163123.  

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam