Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Praksis

Fælles Medicinkort (FMK)

Opdateret 12. januar 2023

Relaterede projekter

Kommuner
Dosisdispensering
Igangværende projekt
Kommuner
FMK i kommunerne
Basisaktivitet
Praksis
Fælles Medicinbeslutningsstøtte (FMB)
Basisaktivitet
Praksis
FMK i praksissektoren
Basisaktivitet

Om projektet

Alle alment praktiserende læger og speciallæger samt det traditionelle ældreområde i alle kommuner har gennem flere års målrettet implementeringsindsats taget fælles medicinkort i brug.

I MedCom13 perioden har MedCom bl.a. fokus på forberedelse af den kommende nye version 1.6.0 for så vidt angår kravspecifikationer, testprotokol og re-certificering af alle systemleverandører.

FMK-programmet, som varetages af Sundhedsdatastyrelsen, tager hånd om den videre udvikling, fremdrift og problemløsning via den governancestruktur, som er etableret. MedCom er repræsenteret i de fleste af governancegrupperne og er fortsat en del af det certificeringsteam, som sikrer, at nye systemleverandører samt alle nuværende systemer med integration til FMK testes, når der kommer nye versioner/snitflader til FMK.

Hvis der opleves udfordringer/uhensigtsmæssigheder i forbindelse med implementeringen af FMK og i den daglige drift, kan MedCom kontaktes. Inden kontakt til MedCom skal det vurderes, om det drejer sig om en af nedenstående problemstillinger:

Fejl og mangler i eget system

Egne fejl og mangler i eget system (LPS, EOJ, EPJ) håndteres inhouse.

Tekniske fejl

SDS er fortsat ansvarlig for håndtering af tekniske fejl og dataforvanskning på FMK via NSPOP.dk, https://www.nspop.dk/category/sup.

Hvis man som kommunal medarbejder ønsker at abonnere på driftsinformationer fra NSP, som er relevante for kommunen, har MedCom i samarbejde med driften for NSPOP defineret en kommuneprofil. Læs mere om kommuneprofilen.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam