Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Praksis

Sygehus

Dosisdispensering

Opdateret 10. februar 2023

Aftale med lægerne om dosispakket medicin

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en midlertidig covid-aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud i en midlertidig periode under Covid-19.

FAQ

MedCom har udarbejdet en FAQ vedr. den midlertidige aftale.

Analyse af dosispakket medicin

Baggrunden for analysen var, at kommunerne oplever mangel på arbejdskraft i hjemme- og sygeplejen. En udfordring, der kun forventes at stige de kommende år. Samtidigt er der fokus på indsatser, der kan øge patientsikkerheden og understøtte kvaliteten i de samlede patientforløb.

KL og Danske Regioner vurderede, at der var brug for en samlet plan for, hvad der skal til for at løfte brugen af dosispakket medicin med en konsulentanalyse udført af MUUSMANN. Resultaterne af analysen er nu publiceret i en rapport og en sammenfatningsrapport.

Fakta:

  • Vi skal flytte os rigtigt for hinanden på tværs af almen praksis, hospitaler og kommuner for at lykkes!
  • Erfaringstal fra Aalborg Kommune viser, at hver gang knapt 75 borgere er overgået fra manuel medicinhåndtering til dosispakket medicin, frigøres en sygeplejerske eller SOSU-assistent til andre vigtigere opgaver, som i dag ikke bliver udført på grund af mangel på uddannet arbejdskraft
  • Ved manuel medicinophældning er der 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker
  • Ved dosispakninger fra apoteket er der 2 fejl pr. 1.000.000 dosispakninger

Du kan læse hele rapporten her.