Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Praksis

Sygehus

Dosisdispensering

Opdateret 22. marts 2024

Baggrund og formål

KL har i samarbejde med Danske Regioner, PLO, Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed – i regi af en arbejdsgruppe i Indenrigs- og Sundhedsministeriet – fået udarbejdet en analyse af dosispakket medicin udført af MUUSMANN.

Analysen peger på, at dosispakket medicin er mere patientsikkert, og at der er et potentiale på frigørelse af mellem 600-900 sygeplejersker/SOSU-assistenter (årsværk) i kommunerne på mellemlangt til langt sigt.

Derfor foreslås det, at der igangsættes et tværsektorielt implementeringsprogram, som skal understøtte, at kommunerne kan udnytte potentialet i dosispakket medicin. Et samlet implementeringsprojekt taler lige ned i den massive arbejdskraftudfordring, som sundhedssektoren står overfor.

Med 19 konkrete anbefalinger peger MUUSMANN-rapporten på konkrete indsatser, som kommuner, statslige myndigheder og andre med fordel kan sætte i værk både på helt kort sigt
og på lidt længere sigt.

Helt overordnet stiller en succesfuld anvendelse og udbredelse af dosispakket medicin krav til såvel kommuner, almen praksis, sygehuse, ambulatorier og apoteker som til det tværsektorielle samarbejde om rammer og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Grundlæggende handler opgaven om, at vi skal flytte os rigtigt for hinanden i sundhedsvæsnet. Der er ingen nemme enkeltløsninger, og der er brug for mange samtidige forbedringer, hvis vi skal lykkes med at få flere borgere på dosispakket medicin.

Program for tværsektoriel implementering af dosispakket medicin nedsættes med henblik på at øge brugen af dosispakket medicin ved at tage hånd om de 19 anbefalinger fra MUUSMANN-rapporten.

Særlige vilkår og forudsætninger

Det primære fokus er at sikre implementering og øget anvendelse af dosispakket medicin
gennem et bedre samarbejde mellem almen praksis, sygehuse, apoteker og kommuner.

Der etableres tre-fire arbejdsspor under programmet, hvor vi er særligt afhængige af, at alle spor og anbefalinger enten på den korte bane eller på længere sigt bliver håndteret, hvis vi skal lykkes med at øge brugen af dosispakket medicin, højne patientsikkerheden og frigøre medarbejderressourcer i kommunerne.

Det er en forudsætning i projektet, at alle parter går aktivt ind i programmet og forsøger at levere på de 19 anbefalinger, der er adresseret i analyserapporten. Vi er afhængige af hinanden i dette implementeringsprojekt.

Aktivitetsplan

Spor 1: Implementeringsstøtte til kommunerne:

Vejledninger til arbejdsgangsbeskrivelser
– Materiale til vurdering af egnede borgere til dosispakket medicin
– Materiale til opfølgning ledelsesmæssigt
– Udkast til samarbejdsaftale mellem kommune og almen praksis


Herudover vil MedCom tilbyde:
– Netværksmøder regionsvis med deltagelse fra almen praksis, apoteker og region
– Sparring til kommunerne om egen implementering
– Deltagelse på KLU-møder

Spor 2: Tværsektorielle aktiviteter:

– Udskrivningsaftaler med regionerne (med kortere indlæggelser giver det ikke mening at sætte dosiskortet i bero under indlæggelser)
– Ensartet service fra apotekerne (kan der laves nationale aftaler om akutruller og tidsfrist for ændringer i ordinær rulle?)
– Opdatering af vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Det skal overvejes, om kontrol af dosisruller kan ændres, samt om man kan fjerne piller fra dosisruller ved sikker identifikation
– Statistik til at følge udviklingen i udbredelsen af dosispakket medicin

Spor 3: Undervisning af almen praksis

– Der er identificeret fire tekniske forbedringstiltag, der skal implementeres i lægepraksissystemerne, inden undervisningen kan igangsættes
– Herefter er det planen, at PLO vil invitere almen praksis til webinar om dosispakket medicin
– I samarbejde med datakonsulenterne og lægepraksisleverandørerne vil MedCom tilbyde
– Fyraftensmøder systemvis
– Webinarer systemvis
– Undervisning i egen praksis

Organisering

Implementeringsprogrammet forankres i en programstyregruppe samt en stor tværsektoriel arbejdsgruppe med fire tilhørende mini-arbejdsgrupper. Repræsentanter i mini-arbejdsgrupperne er alle sammen repræsenteret i den store tværsektorielle arbejdsgruppe.

Organisationsdiagram for tværsektoriel implementering af dosispakket medicin

Aftale med lægerne om dosispakket medicin

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har den 14. marts 2023 indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin. Den nye aftale løber frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomst for de praktiserende læger også udløber.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Relaterede nyheder

Nyhed
Ny runde webinarer om dosispakket medicin
11. april 2024
Nyhed
Webinarer om dosispakket medicin afholdt for praksislæger og -personale
14. marts 2024
Webinar
Bliv klogere på dosispakket medicin i dit lægesystem
8. december 2023
Nyhed
Nu kan vi levere de første statistikker vedr. dosispakket medicin
28. september 2023
Nyhed
Ny rapport: Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne
24. februar 2023

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam

Portrætbillede af Marianne Nielsen

Marianne Nielsen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team