Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Dosispakket medicin

Til brug for monitorering af tværsektoriel implementering af dosispakket medicin udstiller MedCom statistik, som viser antal personer, der har indløst recept på dosispakket medicin fra apotekerne.

Statistikken vises med følgende bemærkninger:

  • Indbyggertallene er opgjort pr. 1. januar i det pågældende år
  • Der er afrundet til nærmeste 5 for antal brugere 65+ år, antal brugere 75+ år og antal brugere i alt. Andelene er beregnet ud fra de afrundede tal
    • Alle aldre = alle på dosispakket medicin uanset alder
    • 75+ år = alle på dosispakket medicin fra 75 år og opefter
    • 65+ år = alle på dosispakket medicin fra 65 år og opefter, hvilket betyder, at de, der er 75+ år, også tæller med her
  • Kommuner med mindre end 30 brugere i alt er ikke inkluderet i tabellen
  • Ved små tal (<5 personer) for nogle af aldersgrupperne, er alle de aldersfordelte tal diskretionerede og erstattet med “NA”. Det gælder også, hvis forskellen mellem aldersgrupperne er under 5 personer. Tallene for ‘alle aldre’ er stadig vist, så længe de er over 30

Hvis leverede opgørelse anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen: “Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (pr. 25. marts 2024), Sundhedsdatastyrelsen”.

Hent statistik: Statistik for perioden 1. januar 2021 t.o.m. 29. februar 2024

Der arbejdes videre med at få flere detaljer med i statistikken. Det er også planen, at statistikken fremadrettet vil blive gjort tilgængelig på https://www.esundhed.dk/.

Analyse

På baggrund af de leverede statistiktal fra Lægemiddelstatistikregisteret har KL analyseret yderligere på tallene, som kan ses i “Analysenotat – Udviklingen i brug af dosispakket medicin 2021-2023”, (1. januar 2021 t.o.m. 31. december 2023).

Det er der kommet en artikel ud af i KL’s analysemagasin, Momentum: “Dosispakket medicin frigør sundhedspersonalets hænder – og nu begynder flere og flere danskere at bruge det”.

Datagrundlag

Statistikudtrækket leveres fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateringsfrekvens

Der er ingen fast opdateringsfrekvens på udtrækket.

Læs mere om projektet

Dosisdispensering

Kontakter

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætbillede af Marianne Nielsen

Marianne Nielsen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina H.

Karina Hasager Hedevang

Konsulent

Kommuneteam