Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Dosispakket medicin

I forbindelse med program for tværsektoriel implementering af dosispakket medicin lyder anbefaling #12 i MUUSMANN-rapporten: “Sundhedsministeriet/Sundhedsdatastyrelsen bør overveje mulighed for lovændring, der giver adgang til brug af FMK-data til analyser mv.”.

FMK-bekendtgørelsen siger, at man ikke må benytte FMK-data til statistiske formål.

I stedet kan der leveres statistik via Lægemiddelstatistikregisteret.

Vi har nu fået leveret det første statistikudtræk fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen.

Statistikken vises med følgende bemærkninger:

 • Viser antal personer, der har indløst recept på dosispakket medicin fra apotekerne
 • Indbyggertallene er opgjort pr. 1. januar i det pågældende år
 • Der er afrundet til nærmeste 5 for antal brugere 65+ år, antal brugere 75+ år og antal brugere i alt. Andelene er beregnet ud fra de afrundede tal
  • Alle aldre = alle på dosispakket medicin uanset alder
  • 75+ år = alle på dosispakket medicin fra 75 år og opefter
  • 65+ år = alle på dosispakket medicin fra 65 år og opefter, hvilket betyder, at de, der er 75+ år, også tæller med her
 • Kommuner med mindre end 30 brugere i alt er ikke inkluderet i tabellen
 • Ved små tal (<5 personer) for nogle af aldersgrupperne, er alle de aldersfordelte tal diskretionerede og erstattet med “NA”. Det gælder også, hvis forskellen mellem aldersgrupperne er under 5 personer. Tallene for ‘alle aldre’ er stadig vist, så længe de er over 30

Statistik for perioden 1. januar 2021 t.o.m. 30. september 2023

Hvis leverede opgørelse anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen: “Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (pr. 9. november 2023), Sundhedsdatastyrelsen”.

Der arbejdes videre med at få flere detaljer med i statistikken. Det er også planen, at statistikken fremadrettet vil blive gjort tilgængelig på https://www.esundhed.dk/.