Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Novax A/S er med lægepraksissystemet NOVAX MedCom Godkendt

19. december 2023

MedCom-godkendt logo

NOVAX er godkendt til at kunne:

  • Indberette data for hjerteinsufficiens til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
  • Understøtte basal funktionalitet i Forløbsplaner

Ovenstående godkendelse betyder at Lægesystemet NOVAX hermed kan indberette relevante data for hjerteinsufficiens til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Derudover lever systemet stadig op til de krav der er til understøttelse af Forløbsplaner.

Ønskes der mere information, kontakt nedenstående konsulent.

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam