Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Oversigt over MedCom-standarder, som er relevante for kommuneområdet

EDIXMLStandard
DIS20XDIS20Indlæggelsesadvis
DIS17XDIS17Udskrivningsadvis
XDIS16Indlæggelsesrapport
XDIS21Plejeforløbsplan
XDIS18Udskrivningsrapport
XDIS19Melding om færdigbehandling
DIS91XDIS91Korrespondancemeddelelse
GGOPGenoptræningsplan
XREF15Kommunehenvisning
XDIS15Kommuneafslutningsnotat
XREF22Henvisning til kommunal akutfunktion
XDIS22Afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion
REF01XREF01Sygehushenvisning
XDIS32Fødselsanmeldelse
DIS01XDIS01Udskrivningsepikrise
CTL01-02-03XCTL01-02-03Negativ/positiv kvittering
PRE60XPRE60Receptfornyelse
FS3X100Fælles Sprog III Udvekslingsdatasæt
REQ01XREQ01Laboratorierekvisition
RPT01XRPT01Laboratoriesvar
webserviceDen gode LÆService
HospitalNotificationAdvis om sygehusophold
CareCommunicationFHIR korrespondancemeddelelse

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam