Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Social- og sundhedsområdet i kommunerne

Opdateret 24. april 2023

På denne side kan du skabe dig et overblik over alle de projekter og aktiviteter, som MedCom arbejder med på det kommunale social- og sundhedsområde i MedCom13-projektperioden (2023-2025).

Samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet er komplekst med flere funktionsområder
og mange aktører samt forskelle i it-understøttelsen.

Projekter og aktiviteter, som MedCom arbejder med på det kommunale social- og sundhedsområde:

 • Advis om sygehusophold – idriftsættelse af ny standard for sygehusadvisering
 • Børne- og ungeområdet – understøtter digital kommunikation på børne- og unge-området, herunder ift. PPR-området samt KL-projekter
 • Dosisdispensering – der igangsættes et tværsektorielt implementeringsprogram, som skal understøtte, at kommunerne kan udnytte potentialet i dosispakket medicin
 • Et Samlet Patientoverblik
 • FMK i kommunerne – MedCom deltager i flere af FMK’s governancegrupper samt varetager kommunernes interesser i videreudviklingen af FMK
 • Fælles Faglige Begreber (FFB) – KL og MedCom er i fortsat dialog ifm., om der er krydspunkter mellem fælleskommunal gateway og MedComs moderniseringsprojekter
 • Genoptræningsplan – vedligeholdelse af kontaktadresseliste samt håndtering af diverse henvendelser
 • Hjemmepleje-sygehus – facilitering af MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe, som er MedComs faglige referencegruppe ift. bl.a. hjemmepleje-sygehusstandarderne
 • Kommunal adgang til Sundhedsjournalen – opfølgning på og understøttelse af kommunernes brug af knapløsning til Sundhedsjournalen
 • Kommunal henvisning – understøttelse af udvidet brug af henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud ifm. Tele-KOL og henvisning til kommunernes akutfunktioner
 • Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur – afprøvning af digital og struktureret forsendelse af kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard samt afprøvning af forsendelse via ny infrastruktur (EHMI)
 • KontaktLæge – implementeringsstøtte til kommuner, som ønsker hjælp til implementering af KontaktLæge-appen til videokonsultation
 • Korrespondancemeddelelse – implementeringsstøtte ift. ny korrespondancemeddelelse (FHIR)
 • PLO’s fri-/ferie-funktion – det forventes, at der skal køre et pilotprojekt på en version 2 af servicen ultimo 2023
 • SOR-adressering – MedCom vil arbejde med bedre datakvalitet, bedre anvendelse samt fremtidssikring af SOR
 • Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler – understøttelse af kommunernes omlægning af sygehusadviser til modtagelse gennem den fælleskommunale beskedfordeler