Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Genoptræningsplan

Opdateret 23. februar 2023

Projektet indeholder

Genoptræningskontaktadresser

Baggrund

På baggrund af regeringsudspillet ”Bedre kvalitet og samarbejde – opfølgning på kommunalreformen”, ønsker regeringen at øge fagligheden i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen. 

Som følge af dette er bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, samt vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning, revideret. Ikrafttrædelsesdato for ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning var 1. januar 2015, og dette skal understøttes digitalt.

Hvad går projektet ud på?

Ændringerne i bekendtgørelsen, om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, medfører et behov for en ny version af kommunikationsstandarden for genoptræningsplaner, som MedCom udarbejder.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet), Afdelingen for Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik, varetager opgaven med bekendtgørelsen for genoptræningsplaner og det koordinerende arbejde omkring dette.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for og varetager koordinering af det sundhedsfaglige indhold i henhold til “Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner”.

Målsætning

Den nye kommunikationsstandard, som digitalt understøtter den nye bekendtgørelse, kaldes: Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP).

MedCom har udarbejdet en trin for trin guide til den gode genoptræningsplan. Find den nedenunder.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Kirsten

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam