Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Genoptræningsplan

Opdateret 9. maj 2023

Projektet indeholder

Genoptræningskontaktadresser

Standard for genoptræningsplaner (GGOP)

Digital understøttelse af “Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” og tilhørende vejledning sker via MedComs OIOXML-standard for genoptræningsplaner (GGOP), som også benævnes som “Den gode genoptræningsplan”.

Regioner, kommuner, privathospitaler og praksislæger indgår samarbejdaftaler indenfor genoptræningsområdet, herunder brugen af digital udveksling af genoptræningsplan. MedCom har udarbejdet en trin-for-trin-guide til den gode genoptræningsplan, som beskriver felter og anbefalet brug af standarden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen informerer om genoptrænings-området, herunder lovgivning og vejledning, frit valg samt tal om genoptræning indberettet
via Landspatientregistret (LPR). Ændringsønsker til MedComs standard skal være i overensstemmelse med ovenstående og kan indberettes via MedComs behovskatalog eller kontakt til medcom@medcom.dk.

Genoptræningsplan – lovpligtige kontaktadresser

Jævnfør “Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner” skal genoptræningsplanen indeholde oplysninger om, hvordan bopælsregionen og bopælskommunen kan kontaktes med henblik på koordinering af genoptræningsforløbet. For at sikre, at disse data oplyses i genoptræningsplanen, som udveksles digitalt, vedligeholder og udstiller MedCom en liste online med kontaktdata i hver region og kommune. It-leverandørerne kan abonnere på listen via dette link.

Genoptræningsplan fra privathospitaler

Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark indgår i et samarbejde om patienters ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg (DUF) for private hospitaler og klinikker. Samarbejdet bygger på en aftale, som forhandles hvert 2. år. Parterne har fokus på at sikre patienternes overgange imellem sektorer, herunder forpligtelsen til at sende relevante MedCom-standarder. For at understøtte it-leverandørerne til privathospitalerne med implementering og ibrugtagning stiller MedCom en liste over kommunernes lokationsnumre for meddelelserne Genoptræningsplan og Plejeforløbsplan (GGOP og XDIS21) til rådighed.

MedCom13 (2023-25) og genoptræningsplaner samt vedhæftede filer

MedCom er i gang med modernisering (HL7 FHIR) af det tekniske format, som MedComs standarder dokumenteres i samt modernisering af den infrastruktur, som anvendes til at transportere og dele data. En gang i fremtiden skal også standard for genoptræningsplaner (GGOP) indgå i moderniseringen. Der er ca. 50 standarder, som skal omlægges, og dette vil ske via en nationalt aftalt bølgeplan. MedComs styregruppe har endnu ikke fastlagt tidsplan for, hvornår GGOP skal indgå i moderniseringen. Når dette besluttes, skal evt. ændringsbehov indgå i arbejdet.

Vedhæftede bilag/filer

Det har gennem en årrække været efterspurgt at kunne vedhæfte bilag/filer til GGOP. Dette forventes at blive muligt ifm. moderniseringen. I løbet af 2024-2026 bliver det muligt at udveksle bilag/filer via en ny udgave af korrespondancemeddelelsen, da kommuner og praksislæger tager den nye version i anvendelse fra november 2024, mens regionerne er med fra december 2025. MedCom sørger for konverteringsløsning i overgangsperioden.
Læs mere om ny korrespondancemeddelelse.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Kirsten Ravn Christiansen

Kirsten Ravn Christiansen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam