Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Privathospitaler og kommunikation med kommuner

Opdateret 9. maj 2023

Projektet indeholder

Overblik

Sundhedsjournal og MedCom-standarder

Privathospitaler og kommunikation med kommuner

Pr. 1. september 2021 er der indgået nye 2-årige aftaler om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg mellem Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark. I den forbindelse udstilles MedComs liste med kontaktoplysninger på regioner og kommuner, som bidrager med information og vejledning om genoptræning til borgeren, til rådighed for privathospitalernes systemleverandører.

Se listen med kontaktoplysninger (Excel) eller listen med kontaktoplysninger (csv). 

Desuden bidrager MedCom i en begrænset periode med at stille en liste over kommunernes lokationsnummer for meddelelserne Genoptræningsplan og Plejeforløbsplan (G-GOP og XDIS21) til rådighed.

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina Møller Lorenzen

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam