Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sygehus

Sundhedsjournal og MedCom-standarder

Opdateret 22. marts 2023

Projektet indeholder

Overblik

Sundhedsjournal og MedCom-standarder

Privathospitaler og kommunikation med kommuner

Regionerne benytter privathospitalerne dels for at kunne overholde ventetidsgarantien, dels som supplerende behandlingssted i forbindelse med behandling af patienter som har særlige diagnoser. Dette samarbejde aftales mellem Danske Regioner og brancheforeningen for privathospitaler SundhedDanmark, og disse aftaler indeholder også krav i forhold til formidling af journaldata.

Når en patient behandles på et privathospital er det vigtigt for det sammenhængende og gode patientforløb, at alle relevante journaldata fra patientens tidligere behandlinger er tilgængelige for de behandlende klinikere på privathospitalet. Og dette gælder begge veje, så når patienten er færdigbehandlet på et privathospital, vil journaldata være tilgængelige både på offentlige hospitaler, i praksis og for patienten selv. Dette sikres gennem adgang til Sundhedsjournalen for alle parter.

Sundhedsjournalen indeholder bl.a. adgang til journaloplysninger fra offentlige sygehuse (E-Journal), Laboratorieportalen (Biokemi-, Immunologi-, Mikrobiologi- og Patologidata fra laboratorier), Radiologiske Billedbeskrivelser samt FMK (Fælles Medicinkort) og aftaler.

Her kan du læse mere om Sundhedsjournalen

MedCom har i Sundhedsjournal 3-projektet haft ansvaret for at få etableret dataleverance af journaloplysninger fra privathospitaler til E-Journal. Dette har indebåret både test og certificering af alle privathospitalsleverandører samt almindelige udbredelsesaktiviteter, monitorering og support ifm. udrulningen til selve hospitalerne.

Ved starten af MedCom13 etableres der et Sundhedsjournal 4-projekt, og i den forbindelse vil MedCom videreføre alle aktiviteter omkring test og certificering af nye privathospitalsleverandører, monitorering af den generelle dataleverance fra privathospitaler, løbende give input til præsentation af data og tilpasse kravene til SUP-standarden som beskriver kravene til dataleverance.

Alt dette foregår i tæt samarbejde med sundhed.dk og Region Nordjylland, hvor sidstnævnte står for både systemforvaltning og drift og vedligeholdelse af E-Journal og Sundhedsjournalen.

Kontaktperson

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning