Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Sundhedsjournalen 4.0

Opdateret 8. december 2023

Projektet indeholder

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opkobling af speciallægepraksis

Bidrag til systemforvaltning

Opkobling af kommuner

Sundhedsjournal 4.0-projektet er et fællesoffentligt it-projekt, som forbedrer og videreudvikler den eksisterende Sundhedsjournal, der udstilles på sundhed.dk for både klinikere, borgere og disses pårørende.

Der lægges i projektet vægt på flere aktiviteter, som er organiseret i delprojekter:

  • at øge kendskabet til Sundhedsjournalen blandt de mange potentielle brugere på offentlige og private sygehuse samt i kommuner, speciallægepraksis og i almen praksis.
  • at skabe adgang til sundhedsdata fra nye aktører – herunder speciallægepraksis, almen praksis og kommuner.
  • at forbedre Sundhedsjournalens klinikervisning.
  • at forbedre Sundhedsjournalens borger- og pårørendevisning.
  • at etablere integration til national spærringsservice.
  • at opdatere sundhed.dk’s integrationsmodel og etablere rollebaseret adgangskontrol.
  • at etablere adgang til deling af EKG-optagelser.
  • at etablere adgang for forældre til børns data.
  • at tilpasse Sundhedsjournalen, således at dens datakilder kan levere data på basis af SOR (Sundhedsvæsnets OrganisationsRegister) i stedet for SHAK (Sygehus-afdelingsklassifikation).

Den organisatoriske implementering af Sundhedsjournalen i kommuner og praksissektor hænger naturligt sammen med MedComs rolle ifm. både meddelelseskommunikation og datadeling via den fælles infrastruktur. MedCom deltager derfor aktivt i arbejdet med disse delprojekter i MedCom13-projektperioden (2023-2025).

MedCom ejer og forvalter SUP-standarden, der former og faciliterer epj-systemernes forsendelse af diagnose-, behandlings- og journaldata til Sundhedsjournalen.

Der er identificeret behov for en konsolidering af datakomplethed, der qua ejerskabet bør løses via forbedret MedCom-Certificering af de lokale journalsystemers dataleverancer.

Frem mod 2025 vil der især være fokus at få gennemført en sømløs overgang fra SHAK- til SOR-registrering af de nævnte data i parternes dataleverancer.

I forlængelse af MedComs arbejde med Et Samlet Patientoverblik, Digital Almen Praksis og modernisering af MedCom-kommunikationen opstår nye muligheder for at berige Sundhedsjournalen med nye data fra disse kilder.

MedCom har i MedCom13-perioden (2023-2025) påtaget sig ansvaret for relevante delprojekter i den kommende udbygning og forbedring af Sundhedsjournalen, med specifik fokus på deling af data fra speciallægepraksis via SENTINEL, strukturerede data af de praktiserende læger via PLSP og data fra kommunerne.

Sundhedsjournal 4-projektet ledes af Danske Regioner, mens Sundhedsjournal 4-styregruppen ledes af Lone Kaalund Thiel fra Region Nordjylland og Jens Strandbech fra Region Syddanmark som programleder.

Kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning