Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Opkobling af speciallægepraksis

Opdateret 16. februar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Opkobling af speciallægepraksis

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Sundhedsjournal styregruppen har i samarbejde med FAPS (Foreningen af praktiserende speciallæger) besluttet at leverancen af journaldata til Sundhedsjournalen skal ske gennem Sentinel datafangst (som drives af sundhed.dk). Der har nu været foretaget en analyse af forretningsmæssige, juridiske og økonomiske forudsætninger for etablering af dataleverancen.

I første omgang er journaldata leverancen fokuseret på forsendelse af ICD10 diagnoser og epikriser til E-Journal. Senere vil der blive igangsat en analyse af mulighederne for dels, at etablere en yderligere leverance af journalnotater fra speciallæger på tværs af de forskellige specialer, dels at etablere en opsamling af egenudførte laboratorieanalyser til Labsvarportalen.

Ved starten af MedCom13 etableres der et Sundhedsjournal 4 projekt, og i den forbindelse vil MedCom fortsætte alle aktiviteter omkring speciallægernes dataleverance til E-Journal. Sentinel tester og certificerer speciallægesystemernes dataleverance til Sentinel, mens MedCom tester og certificerer den videre dataleverance til E-Journal. Begge organisationer sørger for monitorering af den generelle dataleverance fra speciallægeområdet, giver input til præsentation af data og tilpasser kravene til SUP-standarden som beskriver kravene til dataleverance. Alt dette foregår i tæt samarbejde med sundhed.dk og Region Nord, hvor sidstnævnte står for både systemforvaltning og drift og vedligeholdelse af E-Journal og Sundhedsjournalen.

Kontakt

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltningsteam