Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Bidrag til systemforvaltning

Opdateret 12. december 2023

Projektet indeholder

Overblik

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opkobling af speciallægepraksis

Bidrag til systemforvaltning

Opkobling af kommuner

MedCom bidrager til systemforvaltningen af Sundhedsjournal med disse aktiviteter:

  • Deltagelse i bruger-, drifts- og forretningsstyregruppe
  • Vedligeholdelse af SUP-specifikationen
  • Test og certificering af nye dataleverandører til E-Journal
  • Facilitering af auditering af SJ-anvendelsen
  • Deltagelse i Sundhedsdatastyrelsens BRS- og MinSpærring-brugergrupper
  • Deltagelse i E-Journal-udbudsaktiviteter
  • Levering af diverse E-Journal-monitoreringsdata
  • Løbende deltagelse i arkiveringsprojekt for E-Journal i Rigsarkivet

MedCom har, som fortsættelse af arbejdet i MedCom12 om etablering af dataleverance fra privathospitaler til E-Journal, stadig opgaven med at monitorere dataleverancen til E-Journal og anvendelsen af SJ.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltning