Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opdateret 8. december 2023

Projektet indeholder

Overblik

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opkobling af speciallægepraksis

Bidrag til systemforvaltning

Opkobling af kommuner

Etablering af adgang til data fra almen lægepraksis i Sundhedsjournal4-projektet tager afsæt i gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Her er det aftalt at udstille flere strukturerede data fra almen praksis via den nationale infrastruktur som et supplement til de data fra almen praksis, der allerede udstilles for borgerne og andre sundhedsprofessionelle på sundhed.dk.

Konkret nævnes:

Kontakt

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team