Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opdateret 8. december 2023

Projektet indeholder

Overblik

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opkobling af speciallægepraksis

Bidrag til systemforvaltning

Opkobling af kommuner

Der blev på Sundhedsjournalstyregruppemøde den 24/6-2020 godkendt et projektgrundlag vedr. Kommunal adgang til Sundhedsjournalen som et delprojekt i Sundhedsjournal 3.0-projektet.

MedCom har varetaget projektledelsen af delprojektet. Sundhedsjournal 3.0-projektet er afsluttet ved udgangen af 2022.

I delprojektet har følgende kommunale systemer implementereret en knapløsning til Sundhedsjournalen for kommunale medarbejdere:

  • KMD Nexus
  • Columna Cura (Systematic)
  • Dedalus
  • Netcompany

Derudover er der i delprojektet gennemført en analyse af IQVIA, som har afdækket, hvilke data det kommunale område har behov for adgang til, hvilke kommunale data andre parter efterspørger, samt hvilke tekniske løsninger/muligheder der er for, på sigt, at levere kommunale data til Sundhedsjournalen.

Tilbage står der at få den tekniske løsning på plads ift. kommunernes adgang til at hente de logfiler, de skal benytte til at gennemføre audit. Når den tekniske løsning er på plads, vil kommunerne blive indkaldt til webinar med undervisning og vejledning i auditering samt brug af værktøjet.

MedCom vil fremadrettet stå til rådighed for spørgsmål om opkobling til Sundhedsjournalen.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam