Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Sundhedsjournalen

Opkobling af kommuner

Opdateret 3. maj 2024

Projektet indeholder

Overblik

Kommunal adgang til Sundhedsjournalen

Opkobling af almen praksis

Opkobling af speciallægepraksis

Bidrag til systemforvaltning

Opkobling af kommuner

I Sundhedsjournal 4-projektet indgår delprojektet Kommunale EOJ-data til Sundhedsjournalen.

Ambitionen er, at flere kommunale data skal være tilgængelige for borgere og sundhedsprofessionelle.

I delprojektet er der fokus på at dele de kommunale data, det kan lade sig gøre at dele indenfor en tidshorisont på 1-2 år. Derfor er det valgt at fokusere på deling af følgende typer af kommunale data:

Fælles Sprog III-data

De kommunale Fælles Sprog III-data er klassificerede data, som overordnet set består af to typer af data:

  • Tilstande. Beskriver de problemer eller behov, som borgerne får hjælp til af kommunen. Det kan fx være, at en borger har problemer med et sår, som er plejekrævende eller at en borger har behov for hjælp til at spise.
  • Indsatser. Beskriver det, som kommunerne hjælper borgerne med. Det kan fx være, at en borger får hjælp til medicinadministration, sondeernæring eller hjælp til personlig hygiejne.

TELMA-data

TELMA-data er data fra telemedicinsk hjemmemonitorering foretaget af borgerne selv. I første omgang vil det dreje sig om data fra hjemmemonitorering foretaget af borgere med KOL, som fx blodtryk, puls og iltmætning. Efterfølgende vil der komme data fra borgere med hjerteproblemer.

K-pro-data

K-pro-data er standardiserede spørgsmål, som anvendes i digitale spørgeskemaer i kommunerne. Spørgsmålene drejer sig fx om mental trivsel, søvn, helbred og livssituation.

Kontakt

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam