Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Digital Almen Praksis

Opdateret 27. juli 2023

Programmet for Digital Almen Praksis fortsætter i MedCom13-bestræbelserne på at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau. Der er særligt fokus på udbredelse af diagnosekort, klinikkens cockpit, forbedret henvisning/visitation, intelligent indbakke/laboratoriesvar, håndtering af klinikkens egne laboratorieanalyser, afprøvning af deling af kommunale prøvesvar og pilotafprøvning af apps på recept.

Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Grundlæggende skal programmets konkrete digitaliseringsindsats optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen.

Relaterede projekter

Praksis
Klinikkens Cockpit
Igangværende projekt
Praksis
Apps i almen praksis
Igangværende projekt
Praksis
Forløbsplaner
Igangværende projekt
Praksis
Diagnosekort
Igangværende projekt
Praksis
Intelligent indbakke
Igangværende projekt
Praksis
Datastandardisering i almen praksis
Igangværende projekt
Praksis
MinLæge
Igangværende projekt

Baggrund for DAP

Program for Digital Almen Praksis blev i januar 2018 igangsat med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau.

Programmet tager udgangspunkt i Deloitte-rapporten “Digital Almen Praksis” (pdf). Rapporten har givet anledning til udarbejdelse af en visionsvideo for almen praksis.

Den nationale bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af en række konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Programmet har siden udviklet sig til det sted, hvor flere projekter med involvering af almen praksis forankres.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team