Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Apps i almen praksis

Opdateret 6. juni 2024

Baggrund

I ”Strategi for digital sundhed 2018-2024” er det beskrevet, at der forventes en høj vækst i andel af borgere på +75 år, flere kronisk syge og færre sengedage i sekundærsektoren samtidigt med færre læger i almen praksis. Det lægger pres på sundhedsvæsenets ressourcer.

I det seneste årti er et stort antal sundhedsapps dukket frem, som har hjulpet millioner af mennesker på verdensplan med at blive fysisk aktive, tælle kalorier, finde indre ro, falde i søvn og tackle lignende udfordringer

I dag findes der stort set en app til alle hyppigt forekommende sygdomme, der kan hjælpe. En af de store fordele ved apps er, at de kan styrke behandlingen både bredt og specifikt. Det er muligt at ramme specifikke behov, som ellers er svære at komme i møde; f.eks. at kommunikere på patientens eget sprog, eller at give patienten adgang til personlige og dynamiske anbefalinger døgnet rundt.

Markedet for sundhedsapps er i hastig udvikling og bidrager til at udvide værktøjskassen i sundhedsvæsenet. Lægerne sparer tid gennem lettere dokumentation og kommunikation med patienterne, borgerne bliver i stand til at være aktive partnere, og sundhedsvæsenet som helhed kan optimere brugen af ressourcer ved hjælp af sundhedsapps.

Det er imidlertid vanskeligt at danne sig et overblik over tilgængelige sundhedsapps, herunder at vurdere effekten af dem. Samtidig efterspørges en struktureret brug af sundhedsapps, hvor standarder for og kvalitetssikring af udvalgte apps bidrager til et ”kvalitetsstempel” af sundhedsapps og markedsadgang. 

Projekt Apps i almen praksis har sit udgangspunkt i Strategi for digital sundhed 2018-2024, hvor regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt at gennemføre en analyse af en guide til sundhedsapps. Analysen er gennemført i 2018, og har resulteret i et allerede gennemført pilotprojekt i Region Syddanmark, National Appguide. Projektet har ophæng til regeringens strategi for life science gennem initiativ 22: “Udskrivning af sundhedsapps og nordisk samarbejde om bedre rammer for akkreditering“.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle en teknisk løsning, der kan hjælpe patienter og læger til at anvende kvalificerede og anbefalede sundhedsapps som en integreret del af behandlingsforløb. Det forventes at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motionsaktiviteter.

Formålet med det konkrete projekt er udvikling og afprøvning af en teknisk løsning, hvor klinikken via sit journalsystem og en integreret web-portal får adgang til et midlertidigt katalog af udvalgte sundhedsapps, som man kan anbefale patienter at anvende.

Om projektet

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis (DAP), der har til formål at udnytte den teknologiske udvikling til at gennemføre digitale tiltag i almen praksis, der kan optimere, øge kvalitet og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger.

Programmet Digital Almen Praksis er initieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), KL, Danske Regioner og MedCom.

Med indførelse af løsningen apps i almen praksis vil den alment praktiserende læge via sit almindelige journalsystem og tilhørende applikationer få adgang til et midlertidigt katalog af sundhedsapps, som han/hun kan anbefale patienter at anvende. Det vil fremgå af lægesystemet og web-portalen, hvilke apps, der er anbefalet.

Løsningen går ud på at etablere et midlertidigt app-miljø, som kan integreres med Min Læge-appen, så almen praksis på en nem og effektiv måde kan anbefale apps til patienterne.

Den/de anbefalede apps oprettes som link i borgerens Min Læge-app, hvorfra appen hentes og installeres fra App Store eller lignende platforme. Hvis der er tale om en app, hvor patienten kan registrere oplysninger, vil disse ikke blive sendt retur til klinikken. Klinikken vil kun via lægesystemet se, at patienten har ”klikket på linket”.

Projektet består af en afprøvning af den tekniske løsning samt en efterfølgende evaluering og analyse med fokus på henholdsvis effektivitet, brugervenlighed og accept samt potentialer og barrierer for etablering af permanent løsning. I pilotafprøvningen deltager 8 alment praktiserende læger, deres klinikpersonale og de patienter, som vurderes at have gavn af brug af en sundhedsapp.

Parallelt med pilotafprøvningen arbejdes der i regi af Lægemiddelstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med etablering af en national app-guide, hvor et kommende sundhedsapp-nævn skal vurdere og anbefale de sundhedsapps, som fremadrettet skal udgøre det endelige app-katalog. Forventeligt vil den nationale app-guide være etableret i løbet af 2024. Læs mere om en national app-guide her.

Projektgruppe

Pilotgruppe

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team