Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Et Samlet Patientoverblik

Opdateret 7. september 2023

Projektet indeholder

Standarder, tools og testprotokoller

Aftaler og stamkort i praksissektor

Deling af planer

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Mange patienter mangler overblik og savner koordinering af deres behandling på tværs af sundhedsvæsnet. “Program for Et Samlet Patientoverblik” omfatter flere digitale løsninger og koncepter, som skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling, og samtidig hjælpe patienter og deres pårørende til at få bedre overblik over deres forløb.

De digitale løsninger omfatter en fælles Aftaleoversigt, et Fælles Stamkort, deling af Planer og Indsatser og deling af Patientens Mål.

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt med regionerne og kommunerne, at deling af Aftaler og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger, og i 2023 igangsættes en pilotafprøvning af deling af forløbsplaner udarbejdet i almen praksis, samt deling af planer på psykiatriområdet. MedComs opgaveområde – i relation hertil – er beskrevet nedenfor.

Programmet er et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Sundhedsdatastyrelsen er projektleder og sekretariat for programmet.

Programmet indgår i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022 (pdf), indsatsområde 2: Viden til tiden.

Læs mere om programmet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

MedComs opgaver i relation til Et Samlet Patientoverblik

MedComs opgaver i relation til Et Samlet Patientoverblik omfatter:

  • Udarbejdelse og vedligehold af CDA-profiler for “Aftaler”, “Fælles Stamkort” og “Planer og indsatser”. Find CDA-profiler, implementeringsguide og eksempler m.m.
  • Test og certificering af leverandører
  • Implementeringsstøtte til kommuner ift. implementering af “Fælles Stamkort” og “Aftaler” jf. Økonomiaftale 2020. Læs mere om projektet.
  • Implementeringsstøtte til alment praktiserende læger samt praktiserende speciallæger ift. implementering af “Fælles Stamkort” og “Aftaler”. Læs mere om projektet.
  • Opgaver i relation til pilotafprøvning af deling af forløbsplaner fra almen praksis samt psykiatriplaner (i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen). Læs mere om projektet.

Kontaktpersoner kommune (Stamkort og Aftaleoversigt)

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Kontaktpersoner kommune (Planer og Indsatser)

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam

Kontaktpersoner praksis

Portrætfoto af Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team