Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Aftaler og stamkort i praksissektor

Opdateret 27. april 2023

Projektet indeholder

Overblik

Standarder, tools og testprotokoller

Aftaler og stamkort i praksissektor

Deling af planer

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Om projektet

MedCom varetager implementeringen af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Projektet gennemføres i samarbejde med SundhedsdatastyrelsenPLOFAPSPL-forum og PLSP.

Formål

Formålet med projektet er at understøtte praksisområdet i implementeringen af Samlet Patientoverblik, så alle praksislægesystemer understøtter løsningerne i overensstemmelse med programmets tidsplan og leverancer. Lægepraksissystemerne skal kunne aflevere og hente patientens stamkortdata og kalenderaftaler til og fra Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur, NSP (den nationale service platform), som kan tilgås af patienten via Sundhed.dk.

Implementering i lægepraksissystemerne

Patientens praktiserende læge skal i eget lægepraksissystem kunne se patientens stamdata og aftaler, som vil være delt af regioner, kommuner og praksislæger på Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur, NSP

En opdateret tidsplan over hvornår de forskellige sundhedsaktører deler data til den nationale infrastruktur kan ses her.

Det fremgår af listen, at praksisområdet allerede deler aftaler til den nationale infrastruktur. Alle delte aftaler i den nationale infrastruktur vises i lægepraksissystemerne samt i Min Læge-appen. 

Visning og synkronisering af stamkortdata i lægepraksissystemerne er indtil videre sat på pause, da der skal afdækkes yderligere ressourcer til opgaven.

Deling af aftaler via PLSP

Aftaler fra de enkelte klinikkers lægepraksissystemer deles via Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), som gør det muligt for patienten at se sine aftaler hos egen læge i Min Læge-appen

Implementeringen af aftaleoversigten på praksisområdet gør det muligt at dele aftaler via MedComs CDA-profiler for “Aftaler” mellem PLSP og den nationale DokumentDelingsService (DDS), som er en del af Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur, NSP (den nationale service platform). Dermed kan patienten se alle sine aftaler i sundhedssektoren i Min Læge-appen, og ikke kun aftaler med egen læge.

Se nedenstående illustration af den digitale infrastruktur, som understøtter aftaledeling med lægepraksissystemerne.

Den digitale infrastruktur, som understøtter aftaledeling med lægepraksissystemerne.
Den digitale infrastruktur, som understøtter aftaledeling med lægepraksissystemerne.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Konsulent

Praksis-/Lab.-team