Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Opdateret 8. september 2023

Projektet indeholder

Overblik

Standarder, tools og testprotokoller

Aftaler og stamkort i praksissektor

Deling af planer

Aftaler og Fælles Stamkort i kommuner

Om projektet

Jf. økonomiaftalerne for 2020 mellem stat, regioner og kommuner skal it-løsningerne Fælles Stamkort og Aftaleoversigt udbredes nationalt til alle landets kommuner.

For at understøtte kommunerne i implementeringen af de to it-løsninger, har MedCom indgået aftale med KL om at yde implementeringsstøtte til landets kommuner i lighed med den støtte, der blev givet til implementering af Fælles Medicinkort og Fælles Sprog III.

MedCom har i perioden 2020 til 2022 afholdt kick-off-webinarer og værktøjsmøder for kommunerne, og udrulningen i kommunerne er i gang (se status for implementering).

I MedCom13 omfatter MedComs opgaver:

  • Vejledning og support til kommunerne – både før og efter ibrugtagning
  • Facilitering af ERFA-udvekslingsforum for de kommunale projektledere
  • Monitorering af implementering/fremdrift i kommunerne
  • Videreformidling af nyheder og andet af relevans for de kommunale projektledere
  • Udvikling/vedligehold af hjælpematerialer til kommunerne, fx drejebog (læs mere nedenfor)
  • Driftsopfølgning med EOJ-leverandørerne
  • Support og sparring generelt

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og KL. MedCom rapporterer til henholdsvis KL og programmets Implementeringsstyregruppe.  

Status for implementering

MedCom monitorerer løbende kommunernes implementering af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt. Se status for implementering i kommunerne.

Materialer

MedCom har udarbejdet en række materialer til brug for implementeringen i landets kommuner. 

Gå til materialer.

Referencegruppe

Til brug for sparring om fælles udfordringer og løsninger i forhold til kommunernes implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort har MedCom nedsat en kommunereferencegruppe. Gruppens formål er at fungere som en repræsentativ gruppe for kommunerne, som MedCom kan sparre med omkring alle relevante forhold i implementeringen af løsningerne. Ved at inddrage en repræsentativ gruppe styrkes MedComs fundament for repræsentere kommunerne i forskellige mødefora, og gruppen kan fungere som høringspart, når der er brug for afklaringer.

Se kommissorium for gruppen.

Udstilling af fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop i Fælles Stamkort

Det er besluttet, at oplysninger om fravalg af genoplivningsforsøg skal udstilles i Fælles Stamkort.​ Det betyder, at kommunerne – inden udgangen af 2024 – skal have implementeret en opdateret version af Fælles Stamkort (PDC-DK v. 3.0). KL har indgået aftale med MedCom om at yde implementeringsstøtte til kommunerne, så det sikres, at den opdaterede version af Fælles Stamkort er teknisk implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2024.
Læs mere om implementering af fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop i kommunerne.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam