Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Fravalg af genoplivning

Opdateret 14. februar 2024

Om projektet

Som led i indsatsen for Det Gode Ældreliv er der indgået politisk aftale om at give borgere fra 60 år mulighed for at registrere fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop (FGVH), og at gøre oplysningen om fravalget tilgængeligt for sundhedspersonalet.

Fravalget skal udstilles gennem en tilpasset løsning til Fælles Stamkort (FSK), som skal være implementeret i kommunernes omsorgssystemer (EOJ-systemer) inden udgangen af 2024.
De fleste kommuner har allerede taget Fælles Stamkort i brug, men skal med tilføjelsen af Fravalg af genoplivning v. hjertestop have recertificeret og opdateret deres systemer til en ny version af Fælles Stamkort.

KL har indgået aftale med MedCom om at yde implementeringsstøtte til kommunerne, så det sikres, at den tilpassede løsning er teknisk implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2024. Der er udpeget kontaktpersoner for alle kommuner. To kommuner har fået rolle som spydspidskommuner: Københavns Kommune og Viborg Kommune.

MedComs implementeringsstøtteopgaver omfatter bl.a.:

  •  Samarbejde med EOJ-leverandørerne
  • Mobilisering af kommunerne
  • Sparring vedr. den tekniske løsning
  • Videreformidling af nyheder og andet relevans for de kommunale projektledere/kontaktpersoner
  • Vejledning og support til kommunerne
  • Monitorering af implementering/fremdrift i kommunerne

Implementeringen gennemføres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen (projektleder) og KL. MedCom rapporterer til hhv. KL og projektets implementeringsstyregruppe for FGVH/FSK.

MedCom varetager også opgaver relateret til opdatering af standard (PDC-DK v. 3.0), samt test- og certificering af leverandører.

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Den 12. december 2023 vedtog Folketinget lovforslag om mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforøg ved hjertestop (L 47).

Lovforslaget er en opfølgning på aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode Ældreliv af 18. december 2020, hvor det blev aftalt at etablere en løsning, som giver borgere fra 60 år mulighed for at tilkendegive et ønske om ikke at blive forsøgt genoplivet, hvis man får et hjertestop, og at gøre denne oplysning tilgængelig for borgerens sundhedspersoner.

Retten til at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop har været efterlyst af flere aktører, herunder Ældre Sagen og Lægeforeningen, ligesom Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til forudgående at fravælge genoplivningsforsøg uafhængig af helbredstilstanden.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam