Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Hjemmepleje-sygehus

Opdateret 28. februar 2023

Baggrund

MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder anvendes som elektronisk kommunikationsredskab mellem sygehus og kommune i forløbet med indlæggelse og udskrivelse af en patient/borger, som får hjælp og støtte i kommunen eller får behov for det efter udskrivelsen. Hjemmepleje-sygehusstandarderne er implementeret i alle regioner og kommuner, som en del af sundhedsaftalerne. MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser omfatter følgende meddelelser:

  • Indlæggelsesrapport (XDIS16)
  • Plejeforløbsplan (XDIS21)
  • Melding om færdigbehandling (XDIS19)
  • Udskrivningsrapport (XDIS18)

Til meddelelsesflowet mellem kommuner og sygehuse anvendes derudover de to automatiserede sygehusadviser, indlæggelsesadviset (XDIS20) og udskrivningsadviset (XDIS17), samt korrespondancemeddelelsen (XDIS91). I 2024 implementeres en ny standard for advis om sygehusophold, som erstatter de nuværende sygehusadviser, ligesom der også er en ny standard for korrespondancemeddelelsen på vej.

Den digitale udbredelse omfatter det somatiske område i regionerne og hjemmesygepleje/omsorgsområdet i kommunerne, mens udbredelse til psykiatri og socialområdet er mere begrænset, med lokale og regionale forskelle.

MedCom har i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen udarbejdet principper for udvidet anvendelse af standarder til psykiatri- og socialområdet, som er godkendt af MedComs styregruppe. Find principperne

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe er den faglige referencegruppe for MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder. I MedCom13 er der fokus på:

  • At forberede og implementere den nye standard for advis om sygehusophold og arbejdsgange knyttet hertil.
  • Opfølgning på optimering af indhold i indlæggelsesrapporten, bl.a. ved brug af mapningsmodel af Fælles Sprog III-data til indlæggelsesrapporten. I samarbejde med KL følges op på nye behov for deling af data i forbindelse med implementering af nye områder i Fælles Sprog III (Genoptræning efter SL §140 og Sundhedsfremme og Forebyggelse efter SL §119).
  • Generelle råd og vejledning.
  • Fejludredning ved behov.
  • Test og certificering af nye it-leverandører.

Mellem kommunerne kan Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet (FS3UDV) anvendes ved borgerens midlertidige eller permanente flytning mellem kommunerne.

Modtagelsen af sygehusadviser omlægges aktuelt til at ske gennem KOMBIT’s beskedfordeler. Det kan du læse mere om på denne side: Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler – MedCom.

Du kan læse mere om projektet med MedComs nye advis-standard

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina L.

Karina Møller Lorenzen (barselsorlov)

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam