Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Hjemmepleje-sygehus

Opdateret 10. januar 2024

Baggrund

MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder anvendes som elektronisk kommunikationsredskab mellem sygehus og kommune i forløbet med indlæggelse og udskrivelse af en patient/borger, som får hjælp og støtte i kommunen eller får behov for det efter udskrivelsen.

Hjemmepleje-sygehusstandarderne er implementeret i alle regioner og kommuner som en del af sundhedsaftalerne.

MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser omfatter følgende meddelelser:

  • Indlæggelsesrapport (XDIS16)
  • Plejeforløbsplan (XDIS21)
  • Melding om færdigbehandling (XDIS19)
  • Udskrivningsrapport (XDIS18)

Der er udarbejdet en trin-for-trin-guide til MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser, som vejleder sundhedsfagligt personale i kommuner og på sygehuse i anvendelse af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne.

Til meddelelsesflowet mellem kommuner og sygehuse anvendes derudover de to automatiserede sygehusadviser, indlæggelsesadviset (XDIS20) og udskrivningsadviset (XDIS17), samt korrespondancemeddelelsen (XDIS91).

I 2024 implementeres en ny standard for advis om sygehusophold, som erstatter de nuværende sygehusadviser, ligesom der også er en ny standard for korrespondancemeddelelsen på vej.

Den digitale udbredelse omfatter det somatiske område i regionerne og hjemmesygepleje/omsorgsområdet i kommunerne, mens udbredelse til psykiatri og socialområdet er mere begrænset, med lokale og regionale forskelle.

MedCom har i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen udarbejdet principper for udvidet anvendelse af standarder til psykiatri- og socialområdet, som er godkendt af MedComs styregruppe.

MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe er den faglige referencegruppe for anvendelse og videreudvikling af MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder (inkl. sygehusadviser), ligesom gruppen fungerer som et forum, hvor regioner, kommuner og MedCom kan sparre omkring og drøfte klinisk faglige behov, udfordringer og muligheder relateret til MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe.

72 timers behandlingsansvar

Med aftalen om 72 timers behandlingsansvar er der opstået nye informationsudvekslingsbehov mellem sygehus og kommune.  MedCom er – i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen – opmærksomme på og drøfter aktuelt afledte behov for opdatering af hjemmepleje-sygehusstandarderne.

Fælles Sprog III og indlæggelsesrapporten

Kommunerne er overgået til ny dokumentationsmetode på sundheds- og ældreområdet, hvilket har haft betydning for, hvordan data overføres til indlæggelsesrapporten. I 2022 implementerede alle EOJ-systemer mapningsmodel for Fælles Sprog III-data til indlæggelsesrapporten, som sikrer, at relevante funktionsevner medtages i indlæggelsesrapporten.

MedCom er i løbende dialog med KL og KOMBIT omkring udviklingen i Fælles Sprog III og betydning for indlæggelsesrapporten.

Mellem kommunerne kan Fælles Sprog III-udvekslingsdatasættet (FS3UDV) anvendes ved borgerens midlertidige eller permanente flytning mellem kommunerne.

Registrerede ændringsbehov til MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser

Indmeldte ændringsbehov til MedComs standarder, herunder hjemmepleje-sygehusstandarderne, er registreret i MedComs behovskatalog. Har du et ændringsbehov, som ikke er registreret, er du velkommen til at kontakte os jf. kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Karina Møller Lorenzen

Karina Møller Lorenzen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam