Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehusadviser og Fælleskommunal Beskedfordeler

Opdateret 15. januar 2024

Om den Fælleskommunale Beskedfordeler

Den Fælleskommunale Beskedfordeler er én af ud flere fælleskommunale løsninger, som indgår i den fælleskommunale infrastruktur, som forvaltes af KOMBIT. Den fælleskommunale besked-fordeler distribuerer beskeder mellem forskellige fagsystemer i og på tværs af kommuner.

Beskedfordeleren kan bl.a. anvendes til fordeling af sygehusadviser (XDIS20 og XDIS17) og gør det muligt for kommunen at modtage sygehusadviser i både EOJ-systemet og SAPA (kommunernes Sags- og Parts Overblik).

Langt de fleste kommuner modtager i dag sygehusadviser via Fælleskommunale beskedfordeler. Se status for udrulning. 

Har din kommune endnu ikke omlagt modtagelsen af sygehusadviser til at ske over besked-fordeleren, henvises til ”Proces for omlægning til beskedfordeler” nedenfor.

Beskedfordeling af sygehusadviser til flere modtagersystemer

Beskedfordeleren understøtter i dag fordeling af sygehusadviser til kommunens EOJ-system og SAPA.

I 2024 idriftsættes imidlertid en ny standard for sygehusadvisering (Advis om sygehusophold), som erstatter de eksisterende sygehusadviser, og hvor det vil være et krav, at modtagelse sker via Fælleskommunal Beskedfordeler. Med idriftsættelsen af det nye sygehusadvis videreudvikles beskedfordeleren nemlig, så fordeling til flere systemer i en kommune (dvs. flere end EOJ og SAPA) kan håndteres. Det er bl.a. efterspurgt i kommuner, hvor der anvendes et andet omsorgssystem på socialområdet.

Det er kommunen, der skal anmode om at få tilkoblet flere modtagersystemer i kommunen. I KOMBITs drejebog for forvaltning af Sundhedsagenten kan du læse mere om, hvordan kommunen får tilføjet et nyt modtagersystem. Alle modtagersystemer skal være testede og certificerede til at modtage Advis om sygehusophold.

Proces for omlægning til beskedfordeler

Processen for omlægning af sygehusadviser til modtagelse via beskedfordeleren er beskrevet i digitaliseringskataloget og tilhørende drejebog.

Ved modtagelse af sygehusadviser via Fælleskommunal Beskedfordeler skal EPJ-systemerne sende sygehusadviser til et nyt lokationsnummer i kommunen. Det nye lokationsnummer anvendes af MultiMed i Sundhedsagenten (en komponent i beskedfordeler-setuppet).
Der er oprettet nye lokationsnumre i SOR til dette i alle kommuner, som aktiveres i takt med, at kommunerne omlægger modtagelsen af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler. Navngivningen af de 98 lokationsnumre/SOR-enheder er ”Sygehusadviser, X kommune” og er placeret i SOR-hierarkiet under SI-niveauet ”Kommunens kommunikation”.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam