Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

SOR-adressering

Opdateret 26. april 2023

I MedCom13-programmet indgår et projekt, som vi kalder “SOR-adressering”.

Projektet igangsættes efter sommerferien 2023 og varer indtil udgangen af MedCom13.

Projektets målsætning er at gøre adresseringen af MedCom-meddelelser nemmere og mere entydig, både når der er tale om et manuelt valg af modtager, og når der skal opsættes automatik til adressering i it-systemerne. Det skal bidrage til at undgå fejlforsendelser og unødigt tidsforbrug med at finde den rette modtager. For at det kan ske, er der behov for både at sikre bedre datakvalitet og samtidigt sætte fokus på en optimeret anvendelse af SOR-data til adressering i it-systemerne. En optimeret anvendelse af it-systemernes elektroniske adresser er også et vigtigt element i en moderniseret infrastruktur. Projektets mål er derfor både at optimere nuværende anvendelse og samtidigt sikre, at indsatsen om bedre kvalitet i data videreføres og udvikles til brug for den kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur.

SOR-adressering indeholder tre spor:

 • Spor 1: Bedre datakvalitet i SOR – at oplysninger om SOR-lokationsnumre og meddelelsestyper er korrekte
  • Det vil sige, at oplysninger om lokationsnumre er opdaterede, at de rigtige meddelelsestyper er registreret som indgående
  • Opfølgning og ensretning af praksis for registrering af XML- og EDI-format i SOR EDI for de meddelelser, som findes i begge formater. I dag er der uens praksis. Det skal forudgås af en dialog med parterne om betydning og anvendelse i praksis
  • Udbredelse af viden om brug af SOR til adressering, herunder videreførelse af arbejdet med kommunernes lokationsnumre (læs mere på siden “SOR i kommunerne“)
  • Skabe grundlag for “Det gode SOR-udtræk” til adressering
 • Spor 2: Bedre anvendelse af SOR til adressering
  • It-systemernes anvendelse af SOR-data til adressering skal kvalitetssikres
  • Der skal fastsættes mål og krav samt afklares metoder til opfyldelse for effektiv it-systemanvendelse af SOR ved adressering
 • Spor 3: Fremtidssikring og sammenhæng til moderniseret infrastruktur
  • Kvalitetsarbejdet med at sikre opdaterede og korrekte data til brug for adressering er et vigtigt grundlag for udviklingen af en kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur. Derfor vil projektet have et parallelt spor til moderniseringsarbejdet, så der skabes sammenhæng mellem nuværende SOR-kvalitetsarbejde til fremtidens infrastruktur

Kontakt

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Ole

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam