Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Modernisering

SOR-adressering

Opdateret 29. februar 2024

SOR-adresseringsprojektets målsætning er at gøre adresseringen af MedCom-meddelelser nemmere og mere entydig, både når der er tale om et manuelt valg af modtager, og når der skal opsættes automatik til adressering i it-systemerne. Det skal bidrage til at undgå fejlforsendelser og unødigt tidsforbrug med at finde den rette modtager. For at det kan ske, er der behov for både at sikre bedre datakvalitet og samtidigt sætte fokus på en optimeret anvendelse af SOR-data til adressering i it-systemerne. En optimeret anvendelse af it-systemernes elektroniske adresser er også et vigtigt element i en moderniseret infrastruktur. Projektets mål er derfor både at optimere nuværende anvendelse og samtidigt sikre, at indsatsen om bedre kvalitet i data videreføres og udvikles til brug for den kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur.

Projektet gennemføres i samarbejde med en bredt sammensat projektarbejdsgruppe med både brugerrepræsentanter i de forskellige sektorer, samt it-leverandører. Se deltagere i projektarbejdsgruppen nedenfor.

SOR-adressering indeholder tre spor:

 • Spor 1: Bedre datakvalitet i SOR – at oplysninger om SOR-lokationsnumre og meddelelsestyper er korrekte
 • Der skal fastlægges entydige regler for opsætning af meddelelser i SOR EDI
 • Der arbejdes med monitoreringsudtræk til måling af SOR EDI kvalitet og udtræk til oprydning
 • Skabe grundlag for “Det gode SOR-udtræk” til adressering
 • Spor 2: Bedre anvendelse af SOR til adressering
 • It-systemernes anvendelse af SOR-data til adressering skal kvalitetssikres
 • Der skal fastsættes mål og krav samt afklares metoder til opfyldelse for effektiv it-systemanvendelse af SOR ved adressering
 • SHAK-koder i MedCom-meddelelser skal udfases og erstattes af SOR-koder. Plan for overgang og testforløb i MedCom er indstillet til beslutning i MedComs styregruppe den 7. marts 2024.
 • Spor 3: Fremtidssikring og sammenhæng til moderniseret infrastruktur
  • Kvalitetsarbejdet med at sikre opdaterede og korrekte data til brug for adressering er et vigtigt grundlag for udviklingen af en kommende adresseringskomponent i moderniseret infrastruktur. Derfor vil projektet have et parallelt spor til moderniseringsarbejdet, så der skabes sammenhæng mellem nuværende SOR-kvalitetsarbejde til fremtidens infrastruktur

Projektgrundlaget for SOR-projektet er godkendt af MedComs styregruppe den 28. sept. 2023. Se link nedenfor.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Ole Vilstrup Møller

Ole Vilstrup Møller

Konsulent

Standardteam