Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Første rapport til monitorering af SOR EDI-kvalitet er nu klar

21. maj 2024 · Læsetid: 1 minut

Som led i SOR-adresseringsprojektet kan vi nu præsentere den første monitoreringsrapport, som viser hvordan kvaliteten er i den del af SOR, som har med lokationsnumre og meddelelsestyper at gøre. 

For at kommunikationen med MedCom-meddelelser kan fungere effektivt og med få fejl er det vigtigt, at datagrundlaget er så validt som muligt.

Indsatsen om bedre kvalitet i data er også en forudsætning for en succesfuld anvendelse af en sundhedsadresseringsservice i moderniseret infrastruktur.

Monitoreringsparametrene viser sammenhængen mellem aktuel drift, it-systemernes MedCom-godkendelser samt registrering i SOR, og opgøres for kommuner, regioner og praksissektor. De udvalgte parametre sætter fokus på de områder, hvor der er brug for at optimere datakvaliteten.

For eksempel viser rapporten andelen af lokationsnumre, som har registreret meddelelsestyper, som it-systemet ikke er MedCom-godkendt til.

Monitoreringsparametrene er udvalgt af MedCom i samarbejde med SOR-adresseringsprojektarbejdsgruppen og forventes at udkomme 4 x årligt (februar, maj, august og november).

Sammen med monitoreringsrapporterne udgiver MedCom også dataudtræk til brug for oprydning, som parterne i de forskellige sektorer kan anvende til at sikre korrekt registrering. Dataudtrækkene sendes til de SOR EDI-registreringsansvarlige i de forskellige sektorer.

Monitoreringsrapporterne for de forskellige sektorer:

Monitoreringsrapport for kommuner april 2024

Monitoreringsrapport for regioner april 2024

Monitoreringsrapport for praksis er under udarbejdelse.

Monitoreringsparametrene vil bidrage til at vise udviklingen i SOR EDI-datakvalitet i SOR-adresseringsprojektet, som løber frem til udgangen af 2025.