Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Monitorering SOR-EDI-kvalitet

Opdateret 15. maj 2024

Projektet indeholder

Overblik

Monitorering SOR-EDI-kvalitet

Som en del af SOR-adresseringsprojektet udarbejder MedCom monitoreringsrapporter, som viser, hvordan kvaliteten er i den del af SOR, som har med lokationsnumre og meddelelsestyper at gøre.

Monitoreringsparametrene vil bidrage til at vise udviklingen i SOR-EDI-datakvalitet i SOR-adresseringsprojektet, som løber frem til udgangen af 2025.

Indsatsen om bedre kvalitet i data er også en forudsætning for en succesfuld anvendelse af en sundhedsadresseringsservice i moderniseret infrastruktur.

Monitoreringsparametrene viser sammenhængen mellem aktuel drift, it-systemernes MedCom-godkendelser og registrering i SOR, og opgøres for kommuner, regioner og praksissektor. De udvalgte parametre sætter fokus på de områder, hvor der er brug for at optimere datakvaliteten. For eksempel viser rapporten andelen af lokationsnumre, som har registreret meddelelsestyper, som it-systemet ikke er MedCom-godkendt til.

Monitoreringsparametrene er udvalgt af MedCom i samarbejde med SOR-adresseringsprojektarbejdsgruppen.

Den første monitoreringsrapport til SOR-EDI-kvalitet er udgivet i maj 2024. Fremadrettet forventes monitoreringsrapporterne at udkomme 4 gange årligt (februar, maj, august og november).

Oprydningsudtræk:

Sammen med monitoreringsrapporterne udgiver MedCom også dataudtræk til brug for oprydning, som parterne i de forskellige sektorer kan anvende til at sikre korrekt registrering. Dataudtrækkene sendes til de SOR-EDI-registreringsansvarlige i de forskellige sektorer.

Hent monitoreringsrapporterne for de forskellige sektorer:

KommunerRegionerAlmen praksis
Kommuner april 2024Regioner april 2024Almen praksis april 2024 (kommer snart)

Hvis du har spørgsmål til SOR-EDI-monitorering, kan du kontakte:

Portrætfoto af Mie Borch Dahl Ballegaard

Mie Borch Dahl Ballegaard

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam