Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

SOR i kommunerne

Anvendelsen af SOR, Sundhedsvæsenets Organisationsregister, til flere formål indenfor social- og sundhedsområdet i kommunerne er øget gradvist gennem flere år.

Kommunerne fik medio 2021 adgang til selv at administrere og vedligeholde egne data i SOR, da der viste sig stort behov for at oprette og vedligeholde organisatoriske enheder i SOR, især i forbindelse med implementering af Et Samlet Patientoverblik.

Kommunerne har derfor udpeget SOR-ansvarlige nøglepersoner, som har fået tildelt SOR-administratorrollen gennem SEB. Link til SOR-produktion er SOR – Login (dsdn.dk). Overblik over kontaktoplysninger til de kommunale SOR-administratorer findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

I forbindelse med kommunernes overtagelse af opgaven med at administrere egne organisationer i SOR er der stor opmærksomhed på, at den elektroniske kommunikation skal fungere bedst muligt, og der efterspørges ensartede regelsæt eller anbefalinger til, hvordan kommunernes opsætning bør/skal være, særligt i forhold til lokationsnumre og den elektroniske kommunikation. På den baggrund har MedCom udarbejdet MedCom-vejledning til SOR-organisationer med lokationsnumre.

MedCom giver løbende vejledning til kommunerne omkring opdatering af SOR.

Se SOR via gæsteadgang.

Det er MedCom, som vedligeholder meddelelsestyper for de kommunale lokationsnumre i SOR (dog ikke lægesystemer og enkelte andre specialsystemer i kommunerne). MedCom har udarbejdet “Tjekliste til vedligeholdelse af lokationsnumre i kommunerne”.

Læs mere om SOR for kommuner på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. 

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam