Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Fælles Faglige Begreber (FFB)

Opdateret 9. maj 2023

Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne. KOMBIT varetager drift og forvaltningsopgaver ifm. projektet.

Kommunerne indberetter data til Danmarks Statistik og FLIS, den fælleskommunale løsning til data og ledelsesinformation. Dette sker via snitfladen til Danmarks Statistik og FLIS.

I 2021 blev der forberedt HL7 FHIR-datasæt for FFB-indberetningsdata via fælleskommunal gateway i et samarbejde mellem KL og MedCom. MedCom udarbejdede testservice via MedComs online testværktøj, som EOJ-leverandørerne kunne anvende ifm. deres udvikling af FFB-indberetningsdata. Da indberetningspraksis for FFB-indberetningsdata ifm. ØA22 er ændret til at være via snitfladen til Danmarks Statistik, er MedComs testservice efter aftale mellem KL og MedCom sat på standby, og MedCom lukkede projektet med at stille testservice til rådighed. KL og MedCom er i fortsat dialog ifm., om der er krydspunkter mellem fælleskommunal gateway og MedComs moderninseringsprojekter.

Kontaktperson

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam