Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Praktiserende dermatologer kan nu dele PRO for psoriasis via den fælles nationale infrastruktur

27. juni 2023 · 2 minutter

Efter en tremåneders afprøvningsperiode er dermatologerne nu i drift og kan dele PRO via Web-Patient.

I økonomiaftalerne for 2017 mellem regering, kommuner og regioner blev det aftalt at udbygge og anvende den nationale it-infrastruktur som en sikker indgang til sundhedsvæsenets parters spørgeskemadefinitioner og -besvarelser.

I starten af året påbegyndte 2 praktiserende dermatologklinikker en tremåneders klinisk afprøvning, hvor de delte Patientrapporterede Oplysninger (PRO) for psoriasis via den fælles nationale infrastruktur (KIH).

Afprøvningen blev gennemført i et samarbejde mellem Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis (eKVIS), Sundhedsdatastyrelsen og MedCom. Samarbejdet har omfattet en implementering af MedComs standarder og integration til den nationale infrastruktur af it-løsningen Web-Patient, som er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af oplysninger mellem patient og lægen; udviklet af SYNLAB Medical Digital Services.

Ved afprøvningen har dermatologerne ikke udført noget ekstra arbejde for at dele oplysninger via infrastrukturen. Med Web-Patient har lægen sendt en invitation til patienter med psoriasis om at besvare et spørgeskema. Når patienten har besvaret spørgeskemaet, overfører Web-Patient automatisk en kopi af patientens besvarelse til den fælles nationale infrastruktur.

Afprøvningen blev afsluttet med så gode resultater, at eKVIS arbejder på at udbrede løsningen til alle nuværende 93 praktiserende dermatologer under FAPS, så de alle har mulighed for at dele PRO-oplysninger via Web-Patient.

Afprøvningsprojektet har således banet vejen for, at en psoriasispatients spørgeskemabesvarelse kan indhentes og hentes på tværs af praktiserende speciallæger og ambulatorier samt af patienten selv. Et redskab, der kan styrke behandlingen, lette konsultation og forløb samt støtte dialogen mellem læge og patient.

Noget, eKVIS og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) også ser stor værdi i:

“Det er vigtigt, at data deles på tværs af sundhedsvæsenet, så det er tilgængeligt for patienterne selv og andre klinikere, når det er relevant. I FAPS vil vi rigtig gerne dele de oplysninger, vi har i vores systemer, og er glade for at være med fra start i forhold til deling af PRO-data”

Ann-Louise Reventlow-Mourier – formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)

Du kan læse mere om PRO-løsninger og generel status på MedCom-projektet Data fra borgerens eget hjem.