Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Digital løsning til gravide – CDA’er

Opdateret 18. december 2023

Kernen i den nye digitale løsning til gravide er Graviditetsmappen, der erstatter både svangerskabs- og papirvandrejournalen, og som består af nationale services, der gør det muligt at samle og dele sundhedsfaglig information om graviditeten på tværs af graviditetsforløbets parter og med den gravide selv.

Den digitale løsning skal gøre det let for de sundhedsfaglige at se og dele relevante data om graviditeten, uanset hvor i sundhedssektoren de arbejder. Egen læge, fødested og sundhedsplejerske vil kunne se informationerne i deres respektive fagsystemer eller via Graviditetsportalen, mens de gravide kan se deres egne oplysninger i appen Min Graviditet.

Graviditetsmappen skal ses som en samling af HL7 CDA-dokumenter med dertilhørende snitflader:

  • Digital svangerskabsjournal: CDA-standard indeholdende den reviderede papirbaserede svangerskabsjournal – ny standard
  • Digital vandrejournal: CDA-standard indeholdende den reviderede papirbaserede vandrejournal – ny standard
  • Målinger: CDA-standard indeholdende kliniske målinger relateret til graviditetsforløbet – eksisterende standard med anbefalingsgrad planlagt i standardkataloget

Mere information

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan du læse mere om den nationale løsning.

Læs om MedComs udbredelse af Digital Svangrejournal i almen praksis

Kontakt

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Koordinering & Kommunikation