Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Digitale attester

Opdateret 28. august 2023

Baggrund

Siden 2010 har LÆ-attesterne været digitaliserede via MedCom-standarden ”Den Dynamiske Blanket”.

Udviklingen af Den Dynamiske Blanket skete i MedComs LÆ-blanketprojekt, og efterfølgende er standarden implementeret i alle lægepraksissystemer og taget i brug indenfor flere attestområder.

Den Dynamiske Blanket (DDB) er en MedCom-standard i XML, som gør det muligt for en blanketudbyder at udvikle og udstille elektroniske blanketter, der kan behandles integreret af IT-klientsystemerne.

Klientsystemerne implementerer DDB-rammestandarden og kan derefter indlæse og behandle alle blanketter, som er udarbejdet iht. standarden.

Dermed har rekvirenter af attester fra fx almen og speciallæger mulighed for at tage nye attester i anvendelse, eller tilføje felter i eksisterende attester, og sende anmodning om udfyldelse af disse til lægerne, uden at der skal ske tilpasning i lægesystemerne.

Arbejdet med Den Dynamiske Blanket er i 2020 overgået til at være en basisaktivitet i MedCom. Læs mere om den Dynamiske blanket her.

Nuværende aktiviteter

Opfølgning på udbredelse
Der er behov for opfølgning på udbredelse og anvendelse af de digitale blanketter. Der sker stadig opdatering af blanketterne og ibrugtagning af nye funktioner, som er implementeret i DDB 1.1, hvilket kræver koordinering med lægesystemerne.

Validering af nye og redigerede blanketter
Den indholdsmæssige afklaring ved revidering af blanketter og attester skal ske i de aftalte udvalg imellem Lægeforeningen og relevante modtagere af attester og journaludtræk.
Digitalisering af nye attester sker efter aftale og i samarbejde med PLO, Lægeforeningen og MedCom.

Blanketudbyderne udarbejder og opdaterer de aftalte blanketter i DDB-format, og udstiller dem for klientsystemerne via MedCom-webservicestandarden ”Den Gode Blanketservice”.

De udarbejdede blanketter skal fremsendes til MedCom mhp. validering og til brug for support og fejlsøgning.

Oversigt og PDF-versioner af alle digitaliserede attester kan ses her.

Drift og vedligehold af DDB-editoren
MedCom stiller en DDB-editor til rådighed for blanketudbyderne. Editoren kan anvendes til at fremstille, validere og redigere blanketter i Dynamisk Blanket-format. Læs yderligere om dette

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team