Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Praksis

Projektorganisation

Opdateret 17. februar 2023

Projektet indeholder

Overblik

Projektorganisation

Informationsmateriale

Partnere

 • Praktiserende læger – PLO
 • Lægepraksissystemleverandører – PL-forum
 • Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP)
 • KiAP
 • Patienter – patientforeninger
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Danske Regioner

Projektorganisation

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er formand for projektets styregruppe meddeltagelse af PLO, Danske Regioner og MedCom.

Styregruppen har nedsat en række arbejdsgrupper til gennemførelse af implementering og udbredelse af forløbsplaner:

 • Lægefaglige arbejdsgrupper, der skal definere og kvalificere det specifikke indhold i de enkelte forløbsplaner. Nedsættes når nye forløbsplaner skal specificeres.
 • En teknisk arbejdsgruppe, der skal følge den tekniske del af projektet, gennemføre teknisk udvikling og sikre fejlrettelse og support.
 • En redaktionsgruppe, som skal udvikle og vedligeholde det redaktionelle indhold i forløbsplanen.
 • En klinisk brugergruppe, der skal følge anvendelsen af forløbsplansmodulet og komme med forslag til og prioritering af udviklingstiltag.
 • En patient brugergruppe, der skal afprøve patientvisninger og funktionalitet og komme med forslag til og prioritering af udviklingstiltag.

MedCom er projektleder for projektet.

Se governance for projektet (pdf)

Kontakt

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Huy Song Michelsen Ho Le

Huy Song Michelsen Ho Le

Konsulent

Standardteam