Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Laboratorie

Praksis

Evaluering af PRO i almen praksis

Opdateret 23. januar 2023

Evaluering af elektronisk Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis (2016-2018) er gennemført.

Evaluering er udført i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, PLO, MedCom og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Rapporten belyser udbredelsen af elektronisk PRO i almen praksis og undersøger praktiserende læger, øvrigt praksispersonale og patienters erfaringer hermed.

Status på udbredelse, resultater fra den nationale evalueringsrapport samt brugerdebat mellem praksis og borgere om gevinster og udfordringer, blev præsenteret på PRO-konference februar 2019.

Læs den fulde evalueringsrapport (pdf) og læs den korte evalueringsfolder (pdf).

Du kan se optagelser og præsentationer fra konferencen nedenfor. 

Resultater fra evalueringen

Evalueringen af elektronisk PRO i almen praksis viser positive resultater set med praksis’ og patienternes øjne:

 • Sparer tid
  Flertallet af praktiserende læger og øvrigt praksispersonale vurderer, at de samlet set sparer tid, og at deres arbejdsopgaver ift. PRO-skemaer generelt er blevet nemmere.
 • Øger datakvaliteten
  Flertallet i praksis vurderer, at datakvaliteten er blevet bedre med elektronisk PRO.
 • Mindsker UTH
  Størstedelen af praksispersonalet vurderer, at risikoen for utilsigtede hændelser er mindre med elektronisk PRO.
 • Øger samarbejde og patientinddragelse
  Flertallet af patienter mener, at det elektroniske PRO forbedrer samarbejdet med deres egen læge og ca. halvdelen af patienterne føler sig mere inddraget i deres behandling efter indførsel af det elektroniske PRO.

Projektets positive resultater danner et godt fundament for både udbredelse af PRO og øget realisering af gevinster ved digitalisering i almen lægepraksis i Danmark.  

Præsentationer og optagelser fra evalueringskonferencen

MedCom-præsentation (pdf)

Velkomst

Se videoen på YouTube her.

Præsentation af projektet “PRO i almen praksis”

Se videoen på YouTube her. 

Status og resultater for udbredelse

Se videoen på YouTube her. 

Brugerdebat om gevinster og udfordringer

Se videoen på YouTube her.

Evaluering af projekt

Se videoen på YouTube her. 

Projektet indeholder

Overblik

Projektorganisation

Patientvejledninger og metodeblade

Evaluering af PRO i almen praksis

Udbredelse og brug af WebPatient

WebPatient

Kontaktperson

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team