Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

SOR-adresseringsprojekt: Kvalitet, anvendelse og fremtidssikring

2. oktober 2023 · Læsetid: 2 minutter

Sideløbende med at nye løsninger til deling af data tages i brug, sker en stor del af den tværsektorielle kommunikation i dag via MedCom-meddelelser, som sendes mellem to parter i sundhedsvæsenet. For denne kommunikation er det til stadighed afgørende, at forudsætninger for korrekt og nem adressering er til stede, så fejlforsendelser og unødigt tidsforbrug med at finde rette modtager undgås.

Derfor har MedComs styregruppe netop godkendt, at MedCom i denne projektperiode (2023-2025) arbejder målrettet med adressering i det, vi kalder SOR-adresseringsprojektet. Adressering af meddelelser er baseret på oplysninger om lokationsnumre og tilhørende meddelelsestyper, som er en del af Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister, SOR.

SOR-adresseringsprojektet har fokus på 3 spor:

  • Spor 1: Bedre datakvalitet i SOR; at oplysninger om lokationsnumre og meddelelsestyper er korrekte
  • Spor 2: Bedre it-systemanvendelse af SOR til adressering, herunder udfasning af SHAK til SOR i meddelelser
  • Spor 3: Fremtidssikring og sammenhæng til moderniseret infrastruktur

Der er allerede udarbejdet en vejledning til kommunerne ”SOR-organisationer og elektronisk kommunikation”, som har til formål at udbrede viden og give kommunerne et ensartet grundlag for at oprette og vedligeholde de SOR-organisationer, som anvender elektronisk kommunikation. Og med den formelle godkendelse af projektet vil der nu blive nedsat en SOR-projektarbejdsgruppe med faglige repræsentanter fra relevante sektorer og organisationer, herunder systemleverandører, som skal kvalificere og komme med inputs til de tre projektspor.

Optimeret adressering er også et fokusområde i MedComs arbejde med moderniseret infrastruktur, og SOR-adresseringsprojektet skal derfor sikre, at indsatserne videreføres og udvikles til brug for MedComs arbejde med moderniseret infrastruktur.

Læs mere om SOR-adresseringsprojektet.