Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

MEDDIS

Opdateret 14. februar 2023

EDIFACT Meddelelsesimplementerings-guidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver. 2.0 01.12.1996.

Download del 1 (pdf)
Download del 2 (pdf)

Ovenstående danner grundlaget for Den gode epikrise, som bruges i MedCom til udveksling af udskrivningsepikrise, ambulantepikrise, skadestueepikrise, billeddiagnostisk epikrise, lægevagtsepikrise, speciallægeepikrise, bookingsvar, fysioterapiepikrise og korrespondancebrev.