Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kvalitetssikringskoder (EQA)

Opdateret 27. februar 2024

Til kvalitetssikring af biokemiske analyser mv., der udføres i lægepraksis, kan anvendes WebQuality til parallelanalysering. Analyserne har egne analysekoder, apparaturangivelse mv. Alle koder, der anvendes til dette formål, findes her.

Download:
Navne og koder til kvalitetssikringsegenskaber (sidst opdateret 27/2-2024).

Ansvaret for vedligehold af den nationale database for parallelanalyse med almen praksis samt de tilhørende EQA-koder og apparaturpromter er flyttet til en særlig enhed, CEK (Central enhed for kvalitetssikring af praksissektoren) i Region Hovedstaden, efter at RHEL (det tidligere KPLL) er blevet nedlagt med udgangen af 2015.

Indtil fagligt råd, som ejer databasen, beslutter andet, fortsætter systemet med, at CEK kontaktes, når der skal oprettes ny apparaturprompter eller nye kvalitetsegenskaber med EQA-koder. CEK vil sørge for, at filen “Navne og koder til kvalitetssikringsegenskaber” bliver opdateret.

CEK kan kontaktes pr. mail på noh-labkonsulent@regionh.dk