Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Laboratorieområdet

Opdateret 15. februar 2023

En lang række tabeller og koder anvendes på laboratorieområdet. Disse er samlet herunder.

KIAP-koder: Koder, der anvendes til datafangst på forskellige områder. Det er en blanding af NPU-koder og MCS-koder. Vedligeholdes og tildeles af MedCom. Godkendes af KIAP.

IUPAC/NPUTil kodning af de enkelte laboratorieanalyser anvendes internationale IUPAC-koder, som angives med: NPUxxxxx:CQU:SST eller DNKxxxxx:CQU:SST i MEDRPT-EDIFACT’en og tilsvarende i de tilhørende XML-versioner. Ansvarlig for kodetabellen er Sundhedsdatastyrelsen. Der kan også anvendes lokale koder, som angives med xxxxxxxx:91:LAB.

Anvendes der lokale koder, angives der 91, og ansvarlig for kodetabellen er det enkelte laboratorium, som angives med to eller tre karakterer, her vist med LAB. Forkortelser for det enkelte laboratorium findes på denne side.

Generelt anvendte koder, som ikke findes i NPU-tabellen, angives med MCSxxxxx:91:MCS. Ex ved Datafangst/KIAP. Ansvarlig for denne lokalkodetabel er MedCom. Nye koder kan fås fra MedCom.

Kortnavne/NKNHer finder man tabeller over analyser med tilhørende Nationale KortNavne, som kan downloades i XLS- og XML-format.
Kilde: Labterm.
Ansvarlig: MedCom.

Kortnavne svarportalen: Kortnavne til opdateringen af laboratoriesvarportalen.

Kvalitetssikringskoder, EQAKoder, der anvendes til Ekstern Kvalitetssikring ved parallelanalysering.
Ansvarlig: CEK, Region Hovedstaden.

LaboratorieforkortelserKoder, der angiver det enkelte laboratorium, som producerer analysesvar, og som har egne lokale analysekoder. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

Lokalkoder: Lister over lokalkoder, der anvendes på biokemiske og immunologiske laboratorier i regionerne.

Lægeanalyser, NLAAnalyser og tilhørende koder, der anvendes af lægepraksis ved bestilling af prøver i WebReq og til at opføre analyser, der udføres i egen lægepraksis. Importeres af lægesystemerne og andre, der udfører egne undersøgelser/målinger. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

MDS-koderKoder, der anvendes i mikrobiologi.
Ansvarlig: Region Midtjylland, MADS Aarhus.

Nationale prompterListe over de prompter, der kan anvendes ved bestilling af laboratorieprøver. Anvendes af bl.a. WebReq og laboratoriesystemer, der modtager rekvisitioner. Vedligeholdes af SYNLAB, som også tildeler nye. Listen opdateres hver 14. dag.

Patologi, PA-koderKoder, der anvendes ved rekvirering og svar på patologiområdet. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye.

Rekvirerings- og SvargrupperOverskrifter til inddeling af laboratorieundersøgelser. Anvendes i forbindelse med rekvirering og svarvisning. Vedligeholdes af MedCom, som også tildeler nye. 

Materialetyper genetikKoder og tilhørende beskrivelse af prøvematerialer, som angives ved rekvisition og svar på genetiske analyser. Listen vedligeholdes af MedCom og godkendes af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, DSMG.

Kontakt

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team