Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Patologi (PA-koder)

Opdateret 15. februar 2023

PA-koder er koder, der anvendes i forbindelse med elektronisk rekvirering af undersøgelser til patologiafdelinger, herunder patologi og cervixcytologi. 
Koderne anvendes ligeledes ved elektronisk svarafgivelse fra patologiafdelingerne.
Koderne er baseret på oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

Download: patsmaa_070708.zip.