Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nationale prompter

Opdateret 29. maj 2024

I forbindelse med den nye fælles rekvisitionsstandard REQ01, version R0131K for både klinisk biokemi og klinisk mikrobiologi indføres fælles kodede promptspørgsmål.

National Prompttabel (Excel) (version 465)

National prompttabel (CVS) (version 465)

I forbindelse med laboratoriemedicinprojektet – WebQuality indføres en ny type prompter. De indeholder promptkoden og analysekoden adskilt af en bindestreg.

Idéen er, at dette anvendes til at sortere svaret på promptkoden ud og koble det sammen med den pågældende analyse.

Hvis du ønsker at få oprettet en ny prompt, kan du henvende dig til Synlab, webreq.support@synlab.com.

Hvis du gerne vil adviseres, når der kommer ny version af prompttabellen, kan du tilmelde dig en mail-liste ved at skrive til Diana Terkelsen, dla@medcom.dk.