Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Rekvirerings- og Svargrupper

Opdateret 15. februar 2023

I forbindelse med rekvirering og svarvisning af laboratoriesvar er der mulighed for at sortere de enkelte analyser i kliniske grupper. Et udvalg bestående af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, PLO, Lægesystemleverandører og MedCom har for flere år tilbage udarbejdet forslag til denne gruppeinddeling.

I 2018/19 har repræsentanter fra specialeselskaberne Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, Dansk Andrologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Immunologi revideret Rekvirerings- og Svargrupperne, så de passer til den udvikling, der er sket med analyserepertoiret over tid.

MedCom og specialeselskaberne anbefaler, at Svargrupperne anvendes i alle systemer, hvor der vises laboratoriesvar, så svarvisning er så ensartet som muligt uafhængigt af, hvilket system man anvender til formålet.

Svargrupperne anvendes på Laboratoriesvarportalen, og Rekvireringsgrupperne anvendes i WebReq. 

Tidligere blev Rekvireringsgrupper og Svargrupper vist i samme skema. De er nu delt op i to skemaer.

Hvordan analyser fordeles i de forskellige Rekvirerings- og Svargrupper, ses enten i filen “Kortnavne svarportalen med link til Lægehåndbogen og Patienthåndbogen” eller i filen “NKN-tabellen (Excel)“. 

Analyserepertoire, der udsendes med PRODAT, inddeler analyserne i disse svargrupper. Listerne kan downloades her: 

Rekvireringsgrupper (Excel) – taget i brug fra 14.09.2020.

Svargrupper (Excel) – taget i brug fra 14.09.2020.

Kontakt

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team