Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Apps i almen praksis: En stor milepæl er nået

19. januar 2024 · Læsetid: 2 minutter

Den tekniske løsning er udviklet og vi har nu sparket pilotafprøvningen i gang, hvor 5 alment praktiserende læger deltager. Det betyder, at de nu kan anbefale sundhedsapps til udvalgte patienter.

Efter flere års tilløb og en del projektjusteringer undervejs er vi nu gået i luften med pilotafprøvningen af Apps i almen praksis.

I et konstruktivt samarbejde med henholdsvis PLO, PLSP og Trifork har vi udviklet en teknisk løsning, hvor klinikken, via sit journalsystem og en integreret web-portal, får adgang til et midlertidigt katalog af sundhedsapps, som man kan anbefale patienter at anvende.

Det forventes, at sundhedsapps f.eks. kan anvendes til selvmonitorering og overholdelse af behandlingsforløb eller som støtte til lægeanbefalede motions- og træningsaktiviteter.

Det vil fremgå af lægesystemet og web-portalen, hvilke apps, der er anbefalet. Anbefalingen lander i patientens Min Læge, og den anbefalede app kan hentes via f.eks. App Store.

Den praktiserende læge kan anbefale en sundhedsapp til sin patient

Apps i almen praksis-projektet

Projektet består af en afprøvning af den tekniske løsning samt en efterfølgende evaluering og analyse. Her vil fokus være på henholdsvis effektivitet, brugervenlighed og accept samt potentialer og barrierer for etablering af en permanent løsning.

Pilotafprøvningen

I pilotafprøvningen deltager 5 alment praktiserende læger, deres klinikpersonale og et antal udvalgte patienter. Pilotafprøvningen kører fra d. 17. januar 2024 til d. 15. marts 2024, og allerede på første dag blev hele 21 apps anbefalet til 12 patienter.

MedComs Alice Kristensen, som er projektleder for Apps i almen praksis, fortæller:

“Det bliver spændende at følge udviklingen de næste to måneder samt at få feedback fra såvel læger som patienter

Parallelt med pilotafprøvningen arbejdes der i regi af Lægemiddelstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med etablering af en national app-guide, hvor et kommende nævn skal vurdere og anbefale de sundhedsapps, som fremadrettet skal udgøre det endelige app-katalog. Forventeligt vil den nationale app-guide være etableret i løbet af 2024.

Mere om projektet

Apps i almen praksis drives af MedCom i samarbejde med PLO, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Lægemiddelstyrelsen.

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis (DAP), der har til formål at udnytte den teknologiske udvikling til at gennemføre digitale tiltag i almen praksis, der kan optimere, øge kvalitet og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger.