Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Epikriser

Epikrisen anvendes til overlevering af lægefaglige oplysninger til patientens egen læge, når en patient afsluttes i et behandlingsforløb. Den praktiserende læge er således den primære modtager af epikrisen, men den kan også sendes til andre relevante modtagere, som fx praktiserende speciallæge. Der er udarbejdet adskillige typer digitale epikriser til understøttelse af de forskellige afsenderes behov for videregivelse af oplysninger fra fx indlæggelse, ambulant behandling, skadestuebesøg, billeddiagnostisk undersøgelse, lægevagtskonsultation eller behandling hos speciallæge, kiropraktor eller fysioterapeut.

I 2018 kom der en ny ”Vejledning om Epikriser” som bl.a. beskriver krav til epikrisen indhold. Med den nye vejledning fulgte også en opdatering af de digitale epikriser, som gjorde det muligt på nogen epikrise-typer at markere, om epikrisen indeholder anbefalinger til opfølgning hos egen læge, som patienten måtte have behov for hjælp til at få iværksat. Dermed blev det tydeliggjort i den praktiserende læges IT-system, hvilke epikriser, man skal være særligt opmærksom på, og dermed sikre bedre sammenhæng i patientens behandlingsforløb