Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Hvad betyder MedCom for mig?

For dig som er …

Velkommen til MedComs sider til dig, der dagligt kommunikerer med kolleger i sundhedsvæsenet og med borgere om pleje, omsorg og behandling. Men også til dig, der som borger og patient gerne vil læse mere om, hvordan du f.eks. finder din journal.

MedCom udvikler, afprøver og udbreder tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger i sundhedssektoren og er på den måde bindeleddet i samarbejdet mellem fx sygehus, kommuner og praktiserende læger.

Vi samler parterne i et sikret netværk – Sundhedsdatanettet – der benyttes af alle it-systemer i den danske sundhedssektor. Et af vores mål er en effektiv drift, der understøtter det gode behandlingsforløb.

Udvikling af løsninger

Udskrivningsbreve, laboratoriesvar og recepter var blandt de første elektroniske overførsler på sundhedsområdet. Siden er mange flere kommet til og udviklingen fortsætter. Ikke mindst med mulighed for at se patientdata på nettet og på det telemedicinske område med utallige muligheder for bl.a. videokonferencer, udveksling af billeder og opsamling af sundhedsdata i eget hjem.

Vi udvikler og udbreder løsninger i samarbejde med klinikere, it-leverandører og patientforeninger inden for rammerne af de nationale, sundhedspolitiske målsætninger og it-strategier. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte MedCom på medcom@medcom.dk.

Disse sider kan være med til at give dig et overblik over, hvad MedCom laver og hvad vores arbejde betyder for dig, som er: