Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er …

Borger

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som borger og patient.

Billede af en masse mennesker, der går mellem hinanden

Du kommer i kontakt med MedCom uden at vide det via adgangen til din journal, egen monitorering af sundhedsdata og i forbindelse med mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne.

Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter, MedCom deltager i, for at sikre, at løsningerne bruges ensartet i hele landet.


Adgang til din journal

Billede af et par hænder på et pc-tastatur

MedComs standarder for datadeling gør dine sundhedsdata tilgængelige på portalen via det sikrede Sundhedsdatanet.

Du kan via Sundhedsjournalen på www.sundhed.dk se dine sundhedsdata og dermed få et større indblik i din sygdom. Det giver en bedre mulighed for at følge med i behandlingsforløbet og selv kunne bidrage til behandling og egenomsorg. 


Sammenhængende patientforløb

MedComs kommunikationsstandarder sikrer, at data i et patientforløb deles hurtigt og sikkert mellem f.eks. din læge og sygehuset.

Billede af ti tove i forskellige farver, der er bundet sammen

Eksempelvis kan du sammen med din læge vælge, hvilken sygehusafdeling du skal behandles på. Den elektroniske henvisning sendes da direkte fra din praktiserende læge til sygehuset.

På samme måde bliver der sendt en elektronisk besked fra sygehusafdelingen til den kommunale hjemmepleje, når en borger har brug for hjemmepleje, efter vedkommende er udskrevet og kommet hjem. Sådan sikres det, at kommunens plejepersonale får besked.


Forløbsplan

Som borger med KOL, type 2-diabetes og/eller iskæmisk hjertesygdom har du mulighed for at få adgang til en online forløbsplan.

Forløbsplanen skal hjælpe dig, der er kronisk syg med at få overblik over dit sygdomsforløb.

Forløbsplanen indeholder data, fx lungefunktionstal, som oprettes af din praktiserende læge i samarbejde med dig.

Udover selve forløbsplanen kan du på hjemmesiden læse små artikler om det at have sygdommen og se videoer, der viser, hvordan andre har det eller hvordan man fx tager sin medicin.


Tættere på sundhedsvæsenet

MedComs sikrede videoinfrastruktur er indbygget i flere forskellige apps, der udvikles og ejes af Praktiserende Lægers Organisation og regionerne.

I disse år bliver der gjort en større indsats for at bringe dig tættere på lægen på en mere effektiv måde. Det betyder mere digital kontakt, bl.a. videokonsultationer, kontakt til din læge via Min Læge-appen eller Kontakt Læge-appen samt bedre forberedelse til en konsultation med din læge online, før du møder op. 

Billede af to hænder, der holder en mobiltelefon horisontalt

Med Min Læge-appen kan du komme i kontakt med din læge direkte fra din smartphone. Det er en hurtig og nem løsning til dig, der begår dig i den digitale verden. 

Med Kontakt Læge-appen kan social- og sundhedsfagligt personale hjælpe dig med at opstarte en videokonsultation med din læge, hvis du står uden MitID.

Lægen anvender det virtuelle venteværelse. Det er en lægefaglig vurdering, om en konsultation skal tilbydes via video. Videokonsultationen aftales med din læge efter anvisning på lægens hjemmeside.


Fremsendelse af elektroniske hjemmemålinger

Hvis der er behov for det, kan dine elektroniske målinger og spørgeskemabesvarelser deles med andre sundhedsmedarbejdere. Det sker via MedComs standarder for datadeling, uanset hvilket it-system, der anvendes af den praktiserende læge, sygehuset og kommunen.

Din praktiserende læge kan i dag bestille elektroniske hjemmemålinger af dig via WebPatient.

Hvis din læge vælger dette, modtager du automatisk besked om bestillingen. Her får du også en vejledning om hjemmemåling og link til WebPatient via mail og/eller SMS.

Du logger ind på www.web-patient.dk med MitID og afgiver svar på de undersøgelser og spørgsmål, din læge beder dig indsende elektronisk.

Din praktiserende læge modtager og kan se resultaterne i sit lægesystem få minutter efter, at du har sendt dine målinger og svar. 

Se en video om, hvordan det fungerer.


Et Samlet Patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle er målet med Program for Et Samlet Patientoverblik.

Billede af fire par hænder, der ligger oveni hinanden

Det skal fremme koordinering og samarbejde mellem hospital, praktiserende læge, hjemmepleje og andre, der er involveret i patientens behandling.

Og så skal det hjælpe patienter og deres pårørende til at få et bedre overblik over deres forløb. 

MedCom har her ansvaret for standarder, test og certificering samt implementeringsstøtte til kommuner og praksissektor.


MedCom-projekter, der har direkte betydning for dig som borger og patient: