Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er …

Laboratorieansat

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som laboratorieansat i forbindelse med indførelsen af standarden PrøvetagningsBlanketter (PTB), Nationale PrøveNumre (NPN), WebReq m.m.

MedCom sikrer den elektroniske kommunikation mellem:

  • Læger og sygehuse
  • Sygehuse og laboratorier
  • Indbyrdes mellem laboratorier
  • Mellem laboratorier og borgere på Sundhed.dk´s visning af laboratoriesvar.

Nedenfor kan du læse om nogle af de projekter, MedCom har deltaget i og som har haft stor betydning på laboratorieområdet.

Elektronisk laboratorierekvisition – WebReq

Den praktiserende læge eller speciallæge rekvirerer sine prøver elektronisk i WebReq, som er et online rekvireringsprogram. Særlige forhold i forbindelse med prøvetagningen af analyserne kan nemt tilføjes, så lægen kender til disse inden prøverne tages.

Analyserepertoiret er målrettet de enkelte laboratorier og afspejler, hvilke prøver og analyser de tilbyder. Laboratorierne vedligeholder selv deres repertoire og kan sætte prompter, blokeringer og regler op for analyserne.

Lægen skal selv indtaste prøvetagningsomstændighed (indsendt, tages på laboratorium, afleveres af patienten eller mobillaboratorium) samt angive prøvetagningsdato. Er der analyser med prompter, der skal besvares, sker det i WebReq inden afsendelse af rekvisitionen.

WebReq genererer automatisk prøvetagningsblanketter, der angiver, hvilke prøveglas der skal anvendes. Blanketten indeholder desuden etiketter med stregkoder til de enkelte glas, der sikrer, at de rigtige prøver knyttes til den rigtige patient.

Kvalitetssikring af analysekvaliteten på prøver udført hos praktiserende læger sikres ligeledes gennem brug af MedCom-standarder og modulet WebQuality i WebReq.

Hotelfunktion

Lægen kan vælge at sende rekvisitionen til WebReq-Hotellet. Fra Hotellet kan rekvisitionen hentes ind i WebReq til prøvetagning i samme eller anden praksis, men den kan også hentes ind i laboratoriesystemerne til prøvetagning i et klinisk biokemisk ambulatorium. Den sidstnævnte funktion benyttes især, hvis rekvisitionen indeholder analyser, der ikke kan prøvetages i praksis pga. særlige prøvetagningsomstændigheder eller transporttid til laboratoriet.

Rekvisitioner bestilt af en sygehusafdeling kan også sendes til Hotellet, hvorved prøvetagning kan finde sted hos egen læge eller i et klinisk biokemisk ambulatorium, evt. i en anden region.

Fælles rekvisitionssedler (PTB) og profiler mindsker fejl

PTB-blanketter i den elektroniske kommunikation understøttes af nationale og regionale bestillingsprofiler på laboratorieområdet. Det sparer tid, reducerer fejl og forenkler analysebestilling for både afsender og modtager.

De anvendte profiler og WebReq er udarbejdet, så det kun er muligt at bestille prøver, som rent faktisk tilbydes på de enkelte laboratorier. Nødvendige oplysninger udfyldes automatisk hos lægerne og sendes med til laboratoriet i den elektroniske rekvisition.

Stregkoder styrer sortering og skaber sikkerhed

Stregkoder og prøveglassenes forskellige propfarver letter sorteringen på laboratoriet, og ved hjælp af stregkoden knyttes prøvesvaret automatisk til såvel patient som læge (rekvirenten).

Prøvesvarene genereres automatisk i laboratoriesystemet, og svarene formidles til EPJ-systemet i lægepraksis og/eller på sygehuset, hvor de integreres i patientens journal.

Det bliver bedre og bedre

Udviklingen af den elektroniske kommunikation på laboratorieområdet fortsætter. Her er der overordnet fokus på at reducere alle papirgange mellem:

  • Laboratorier
  • Almen praksis og laboratorier
  • Laboratorier og sygehuse i andre regioner

De to første punkter er nu elektroniske, men der er stadig mange papirsvar fra laboratorier til sygehuse i andre regioner, så her er der stadig behov for at forbedre arbejdsgangene.

Et andet fokusområde handler om at gøre det muligt for sundhedspersonalet i hele landet at se svar fra alle landets laboratorier. I den forbindelse er der udviklet en laboratoriesvarportal, som tilgås via sundhed.dk eller WebReq. Laboratoriesvarportalen kan vise laboratoriesvar fra biokemi, immunologi, mikrobiologi og patologi. Der er en løsning på vej, så også genetiksvar kan vises på laboratoriesvarportalen.

Fordelene ved elektronisk kommunikation er blandt andet at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcerne på laboratorierne og understøtte automatisering. Samtidig kan online adgang til laboratoriesvar for både klinikerne og borgere være med til at øge kvaliteten og effektiviteten i behandlingsøjemed. 

MedCom-aktiviteter inden for laboratorieområdet:

Kontakt

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Helle Moss Owen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team