Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Laboratorie

Laboratoriemedicin

Opdateret 24. februar 2023

MedComs standarder anvendes i stor skala i sundhedssektoren, hvor stort set alle kommunikationsstandarder er fuldt udbredte og kommunikationsløsningerne i fuld drift.
Dette gælder også laboratorieområdet, hvor MedComs standarder understøtter udvekslingen
af rekvisitioner og svar:

  • Mellem praksislæger og laboratorierne
  • Mellem sygehusene og laboratorierne
  • Indbyrdes mellem laboratorierne
  • Mellem laboratorierne og patienterne via Sundhed.dk´s Laboratoriesvarportal

MedCom varetager efterfølgende opsamling og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug i dag.

Hertil kommer opsamling af forslag til nye tiltag, ønsker til ændringer eller nye problemstillinger, der skal løses i laboratoriernes dataudveksling med samarbejdspartnere, med henblik på beslutning i de relevante fora, herunder i regionerne, laboratoriesvarportalen og rekvisitionsportalen WebReq.

Aktuelt arbejdes med forberedelse af nedenstående projektideer, med henblik på senere stillingtagen om iværksættelse.

Laboratoriemedicinsk referencegruppe

Som faglig sparring til MedCom er i december 2018 nedsat en laboratoriemedicinsk referencegruppe, som behandler laboratoriemedicinske projekter og aktiviteter, der ikke vedrører laboratoriesvarportalen og WebReq.

Se referater fra møder i den laboratoriemedicinske referencegruppe.

Andre aktiviteter på det laboratoriemedicinske område:

Se referater fra WebReq-brugergruppemøder

Se referater fra WebReq-ERFA-gruppemøder

Se koder og tabeller på laboratorieområdet

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team