Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er …

Praksislæge

MedComs arbejde har direkte betydning for dig, der er praktiserende læge og speciallæge.

Siden 1995 har MedCom haft særlig fokus på de kommunikationsstrømme, som foregår mellem de praktiserende læger, speciallæger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse og kommuner samt opbygning af et landsdækkende sundhedsdatanet.

De første elektroniske meddelelser til og fra lægepraksis var recepter, henvisninger, epikriser, laboratoriesvar, laboratorierekvisitioner og sygesikringsafregninger.

MedCom understøtter og udvikler fortsat tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger. MedComs praksis-/laboratorieteam varetager de løsninger og projekter, som vedrører de praktiserende læger og laboratorieområdet.


Tværsektoriel kommunikation i sundhedsvæsenet

De første standarder

De gamle papirblanketter og formularer blev i 1990’erne erstattet af MedComs standardiserede digitale meddelelser.

Dataudveksling og nyere standarder

Der er fortsat behov for udvikling af nye elektroniske meddelelser til sundhedsvæsenet.


Projekter og digitale løsninger under udvikling

Digital Almen Praksis

Programmet for Digital Almen Praksis har til formål at optimere og lette arbejdet for de praktiserende læger og deres patienter. På den måde frigøres der tid til andre opgaver, og der sikres bedre sammenhæng i behandlingen.

Et Samlet Patientoverblik

MedCom yder implementeringsstøtte til praksisområdet i Programmet for Et Samlet Patientoverblik, som understøtter national udbredelse af deling af patientens aftaler og stamdata i sundhedsvæsenet.

Digital Svangrejournal i almen praksis

MedCom indgår i et projekt, som skal udvikle en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløb.

Kontakt praksis-/lab.-teamet

Portrætfoto af Alice Ørsted Kristensen

Alice Ørsted Kristensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Anne Kathrine Langfeldt Leksø

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Carina Dahl Christensen

Carina Dahl Christensen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Gitte Henriksen

Gitte Henriksen

Projektmedarbejder

Praksis-/Lab.- og Standardteam

Portrætfoto af Heidi

Heidi Skram

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Helle Moss Owen

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Marianne Broholm

Marianne Broholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Rikke Viggers

Rikke Viggers

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tina Aagaard Bjørnsholm

Tina Aagaard Bjørnsholm

Konsulent

Praksis-/Lab.-team

Portrætfoto af Tom Høg Sørensen

Tom Høg Sørensen

Chefkonsulent

Praksis-/Lab.-team