Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er praksislæge

Dataudveksling og nyere standarder

MedCom udvikler fortsat nye elektroniske meddelelser til sundhedsvæsenet, men der er kommunikationsbehov som er for komplekse til at kunne understøttes af meddelelser alene. Derfor deltager MedCom også i udviklingen af mere komplekse datadelingsløsninger, som fx det Fælles Medicinkort (FMK).

Opdaterede medicin- og vaccinationsoplysninger

MedCom har deltaget i flere års målrettet implementeringsindsats for det Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og Fælles MedicinKort (FMK) på bl.a. praksisområdet, tandlægeområdet og i kommunerne.

FMK - FællesMedicinKort logo

FMK afspejler patientens aktuelle medicin og Det Danske Vaccinationsregister (DDV) viser givne og planlagte vaccinationer.

Oplysninger om aktuel medicinering og givne vaccinationer kan slås op via praksislægens journalsystem eller www.sundhed.dk, hvilket giver overblik, større sikkerhed og opdateret information til patienten og sundhedsfagligt personale.


Forløbsplaner

MinLæge logo og Forløbsplanlogo

Siden implementeringen i 2016 har forløbsplaner været et elektronisk dialogværktøj for almen praksis til at inddrage patienten og understøtte egenomsorg. Derudover kan almen praksis benytte forløbsplanerne som et it-redskab til at få overblik over klinikkens patienter med hjertesygdomme, KOL og diabetes.

Nu bliver forløbsplanerne også tilgængelige for patienten via Min Læge-appen, hvor patienten får mulighed for at se en mere dynamisk visning af sin forløbsplan. Dette er et vigtigt led i at forbedre patientens oplevelse og brug af forløbsplanen.

Bliv klogere på forløbsplaner.


Digitale attester

Alle lægesystemer har implementeret Den Dynamiske Blanket, som giver mulighed for at attestrekvirenter kan sende anmodninger om attester til lægesystemernes indbakke.

Attesterne besvares i lægesystemet, og det er muligt at vedhæfte journaludskrifter og andre relevante dokumenter til besvarelserne.

Alle kommuner, de fleste forsikringsselskaber, Familieretshuset og Udbetaling Danmark sender digitale attestanmodninger i dag.

Der sker en løbende udbredelse til nye områder – senest har Færdselsstyrelsen digitaliseret sine attester til chauffør og togfører, og kommunerne tager løbende den digitale kørekortattest i brug. 

Bliv klogere på digitale attester.


Håndtering af elektroniske hjemmemålinger

Web-Patient logo

Almen praksis kan elektronisk bestille spørgeskemaer og hjemmemålinger fra patienten Med WebPatient via WebReq.

Patienten modtager automatisk notifikation pr. mail og/eller SMS om bestillingen inklusive link til WebPatient.

Patienten logger ind på www.web-patient.dk med MitID og afgiver svar på de undersøgelser og spørgsmål praksis har bestilt. Praksis modtager resultaterne som laboratoriesvar i eget lægesystem få minutter efter, at patienten har afsendt dem fra WebPatient.

For yderligere information om hvilke skemaer der kan bestilles, så se her


Diagnosekort

Diagnosekortet er en ny funktionalitet, som blev lanceret i lægepraksissystemerne fra efteråret 2022, der giver et hurtigt, prioriteret og fokuseret blik på patientens diagnoser.

Diagnosekortet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsenet. 

Diagnosekortet vises for patienten i Min Læge-appen, når praksis opretter patientens diagnosekort første gang. Det skal afstemmes i dialog med patienten og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Her kan du få yderligere information og vejledning om diagnosekortet.