Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Henvisninger

Henvisningen er en af de første kommunikationsstandarder i det danske sundhedsvæsen, som MedCom har været med til at digitalisere. I dag er der flere forskellige typer digitale henvisninger designet til at understøtte de forskellige modtageres behov for information om patienten.

Henvisninger fra den praktiserende læge sendes alle via Den Nationale HenvisningsFormidling (DNHF). Henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter og kiropraktorer kan hentes af den ønskede behandler på DNHF, som herefter henter henvisningen ned i eget it-system via digital signatur.

Henvisninger til sygehuse og kommunal forebyggelse stiles direkte til de relevante afdelinger og videresendes fra DNHF. En oversigt, en såkaldt pakketabel, gør det nemt at finde den kommune- eller sygehusafdeling, henvisningen skal sendes til inden for generel henvisning, kræftpakker, hjertepakker og de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud. Beskrivelse af relevante henvisningsmodtagere samt ønsket indhold i henvisningerne findes desuden på sundhed.dk på de respektive regioners infosider. Ved henvisninger, hvor et sygehus ikke har kapacitet eller kompetence til at varetage en behandling, kan sygehuset ifølge udlægningsaftale om sygehusbehandling mellem Danske Regioner og foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS), videresende henvisningen til en speciallæge. Når patienten er færdigbehandlet hos speciallægen, sendes efterfølgende en udskrivningsepikrise til egen læge.